Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist: jaarcijfers 2017.

Flinterman, L., Leemrijse, C., Schermer, T. Zorg door de logopedist: jaarcijfers 2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn.
Gegevensverzameling