Afgesloten
2017

Zorgdata logopedie eerste lijn verzamelen en analyseren, 2017

Duur: jan - sept 2017

Achtergrond
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft als doel om en bij te dragen aan de vergroting van kennis op het gebied van logopedie in de eerste lijn.

Doel
We beantwoorden de onderzoeksvraag: hoeveel zorg gebruiken patiënten bij de logopedist, wat zijn de gezondheidsproblemen en wat is het resultaat van de behandeling?
Daarnaast ontwikkelen en beheren we de structurele dataverzameling van gegevens die routinematig door de logopedist worden geregistreerd in de elektronische patiëntendossiers.

Resultaat
Kerncijfers logopedie voor publicatie op de website van NIVEL Zorgregistraties en het verstrekken van spiegelinformatie aan deelnemende logopedisten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)