Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020.

Veldkamp, R., Kruisselbrink, M., Meijer, W. Zorg door de oefentherapeut: Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020. Utrecht: Nivel, 2022. 26 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ruim 91 procent van de therapeuten is vrouw en de gemiddelde leeftijd was bijna 44 jaar. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage.