Nivel: In 2020 minder mensen naar de oefentherapeut, behandelduur wel langer
Nieuws
10-06-2022

In 2020 minder mensen naar de oefentherapeut, behandelduur wel langer

In 2020 gingen minder patiënten naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck en werden er gemiddeld minder behandelingen uitgevoerd dan het jaar ervoor. De patiënten die naar de oefentherapeut gingen waren - net als het geval was bij fysiotherapeuten - wel langer onder behandeling, zo blijkt uit analyse van de zorggegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit is mogelijk te wijten aan de coronapandemie; in het voorjaar van 2020 waren oefentherapiepraktijken een aantal weken (nagenoeg) gesloten vanwege de lockdown.

Elk jaar analyseert het Nivel de zorggegevens die oefentherapeuten vastleggen. Daarmee kunnen we trends door de jaren heen waarnemen in gezondheidsproblemen, in typen patiënten en in de duur van een behandeling.

Patiënten langer onder behandeling bij de oefentherapeut

In 2020 was een patiënt gemiddeld ruim 26 weken bij de oefentherapeut onder  behandeling voor een gezondheidsprobleem, terwijl dit in 2019 nog ruim 18 weken was. In die behandelperiode kreeg de patiënt gemiddeld ook meer behandelingen: dit steeg van gemiddeld 10 behandelingen in 2019 naar 14 behandelingen in 2020.
Op basis van de beschikbare data is het lastig te bepalen of deze bevindingen inderdaad samenhangen met coronamaatregelen als een lockdown. Uit eerder Nivel-onderzoek bleek dat tijdens de lockdown met name het aantal consulten voor nieuwe patiënten sterk daalde. Daarmee lijkt het erop dat er in de lockdown weinig nieuwe behandelingen werden gestart en dat al lopende behandelingen vertraging opliepen.

Kinderen juist korter bij de oefentherapeut

De groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar vormde een uitzondering: in deze groep daalde het aantal behandelingen dat een patiënt had voor een gezondheidsprobleem en ook was de duur van de gehele behandelepisode iets minder lang dan in 2019. Ook is er een groot verschil in leeftijdsverdeling te zien tussen mannen en vrouwen die bij de oefentherapeut kwamen: van alle vrouwen was het grootste deel volwassen terwijl bij de mannen meer dan de helft nog kind (6-11 jaar) was.

Over het onderzoek

Met de onderzoeksinfrastucuur Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert het Nivel gegevens die zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van 53 oefentherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met informatie over ruim 11.000 patiënten verspreid over het hele land. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van VWS jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.