Nog steeds groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken
Nieuws
01-12-2023

Nog steeds groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken

Net als in 2021 waren in 2022 de meeste vrouwen die de oefentherapeut bezochten volwassen, terwijl meer dan de helft van de mannen minderjarig was. Wel is er sprake van een lichte stijging van het aandeel volwassenen dat de oefentherapeut bezocht. Dit blijkt uit analyse door het Nivel van de zorggegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het Nivel biedt jaarlijks inzicht in de zorg die oefentherapeuten bieden. Voor 2022 zijn er meer patiënten en behandelingen meegenomen in de analyse dan in 2021.

Aandeel volwassenen bij oefentherapeut stijgt, zowel bij vrouwen als mannen

Binnen de reguliere oefentherapie is het totale aandeel volwassenen gestegen van ruim 85% in 2021 naar ruim 88% in 2022. Het aandeel volwassen steeg zowel onder vrouwen als mannen. Er is nog steeds een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken. Het merendeel van de mannen is 6 tot 11 jaar oud en behoort nog tot de leeftijdsgroep jeugd. Zij gaan voornamelijk naar de kinderoefentherapeut. Onder vrouwen is het merendeel dat de oefentherapeut bezoekt juist volwassen. De reden voor dit grote leeftijdsverschil is niet onderzocht.

Verdeling leeftijd van mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken

Groot deel van de jonge patiënten via verwijzing naar de kinderoefentherapeut

Ruim 82% van de patiënten die naar kinderoefentherapeut gingen werden hiervoor doorverwezen, meestal via de huisarts (97%). Van de patiënten die naar de reguliere oefentherapeut gingen werd daarentegen maar 56% doorverwezen, het andere deel kwam op eigen initiatief, via directe toegang. Van de patiënten die via verwijzing bij de reguliere oefentherapeut kwamen, werd ongeveer 75% door de huisarts doorverwezen en zo’n 25% door een medisch specialist.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 115 oefentherapiepraktijken, met informatie over 22.357 patiënten, verspreid over het hele land. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van het Nivel, die gesubsidieerd wordt door het ministerie van VWS.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.