Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022.

Veldkamp, R., Meijer, W. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 26 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 22.357 patiënten die in 2022 zijn behandeld door 293 oefentherapeuten in 115 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Er is mogelijk een oververtegenwoordiging van kinderoefentherapie in deze rapportage, daarom zijn de cijfers in het rapport waar relevant uitgesplitst voor kinderoefentherapie (DCSPH-code 9379) en reguliere oefentherapie.