Publicatie

Publicatie datum

Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: de opbrengst van het onderzoeksprogramma.

Groenewegen, P.P., Bos, G.A.M. van den. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: de opbrengst van het onderzoeksprogramma. In: P.P. Groenewegen; G.A.M. van den Bos; P.J. van Megchelen. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: van onderzoeksresultaten naar verbetering van zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2004. 185-196
In het slothoofdstuk worden de opbrengsten van het programma Zorg, Opvang en Begeleding van
chronisch zieken besproken. Tussen onderzoek en praktijk is vaak een lange weg te gaan.
Onderzoeksresultaten zijn niet altijd implementeerbaar, en de implementatie wordt bemoeilijkt door
allerlei barrières op beleidsniveau en in de zorgpraktijk bij de feitelijke invoering van
innovatieve zorgprogramma's. Uit het overzicht van de onderzoeksbevindingen blijkt dat de kennis
vooral op langere termijn zijn weg naar toepassing zal vinden. Daarbij worden bouwstenen geleverd
voor ziekteoverstijgende zorgprogramma's en voor zorgmodellen die de overgang van een
aanbodgestuurd naar een vraaggericht zorgssysteem ondersteunen. Om het toepassingspotentieel van het
gezondheidszorgonderzoek te vergroten, dient niet allen geïnvesteerd te worden in de
implementeerbaarheid van onderzoek, maar ook in onderzoek naar implementatiestrategieën en de
effecten ervan. (aut. ref.)