Publicatie

Publicatie datum

Zorgadvies door zorgverzekeraars.

Victoor, A., Potappel, A., Jong, J.D. de. Zorgadvies door zorgverzekeraars. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Omdat er vanuit patiënten (vertegenwoordigers) weerstand bestaat tegenover selectief contracteren, zou vrijblijvend zorgadvies voor verzekerden over een geschikte aanbieder een goede alternatieve methode voor verzekeraars kunnen zijn om verzekerden naar voorkeursaanbieders te leiden. Een aanzienlijk aantal verzekerden staat open voor zorgadvies door hun zorgverzekeraar over een geschikte zorgaanbieder, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Verzekerdenpanel. Ruim een derde van de verzekerden geeft aan hun zorgverzekeraar te zullen benaderen voor advies over een geschikte zorgaanbieder en twee op de vijf verzekerden geven aan met advies door hun verzekeraar benaderd te willen worden. Tevredenheid over eerder ontvangen advies, leeftijd, opleidingsniveau, gezondheidsvaardigheid en vertrouwen in de (inkoopstrategie van) de zorgverzekeraar blijken belangrijke voorspellers. Op basis van deze inzichten kunnen verzekeraars de zorgadvies service aanpassen aan de gebruikers. Dit kan hen vervolgens helpen om meer klanten aan zich binden, ze te leiden naar voorkeursaanbieders en om zo hun rol met betrekking tot het beperken van de kosten en het verhogen van de kwaliteit te kunnen invullen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling