Publicatie

Publicatie datum

Zorgen en zwaaien: ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel Coronaasten Onderzoek.

Verkaik, R., Schelven, F. van, Boeije, H. Zorgen en zwaaien: ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel Coronaasten Onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de pilotmeting van juni 2020 binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien', dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
Onze bevindingen:
- Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd.
- Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode.
- Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders.
Gegevensverzameling