Publicatie

Publicatie datum

Zorgervaringen en het sociale leven van mantelzorgers; maakt een migratieachtergrond verschil? Inzichten uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022.

Bijnsdorp, F., Francke, A., Graaff, M. de, Woonink, A., Buuse, S. van den. Zorgervaringen en het sociale leven van mantelzorgers; maakt een migratieachtergrond verschil? Inzichten uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 10 p.
Download de PDF
Kernpunten
-Mantelzorgers met een Europese migratieachtergrond maken meer zorguren dan andere mantelzorgers: Zij geven gemiddeld 46 uur per week mantelzorg, tegenover 40 uur per week bij mantelzorgers met een Nederlandse achtergrond en 28 uur per week bij mantelzorgers met een buiten-Europese migratieachtergrond. Dit komt doordat zij veelal voor een partner zorgen.
- Mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren dezelfde zorgbelasting en volhoudtijd als mantelzorgers met een Nederlandse achtergrond.
- Mantelzorgers met een Europese migratieachtergrond geven hun sociale leven gemiddeld een lager rapportcijfer en voelen zich vaker eenzaam dan mantelzorgers met een Nederlandse of buiten-Europese achtergrond.
- Casemanagement dementie, informatie en voorlichting en hulp bij het huishouden zijn zowel bij mantelzorgers met een Nederlandse achtergrond als mantelzorgers met een migratieachtergrond de meest gebruikte vormen van zorg en ondersteuning.
- Mantelzorgers met een Europese migratieachtergrond geven het totale aanbod van zorg en ondersteuning bij dementie gemiddeld een lager rapportcijfer dan mantelzorgers met een Nederlandse of buiten-Europese achtergrond. Ook voelen zij zich minder goed voorbereid op het overlijden van hun naaste.
- Mantelzorgers met een migratieachtergrond vinden minder vaak dat de diagnose dementie tijdig is gesteld dan mantelzorgers met een Nederlandse achtergrond. Toch verschilt de feitelijke tijd tussen de eerste verschijnselen van de dementie en de diagnose niet tussen de groepen.