Publicatie

Publicatie datum

Zorgpaden in de eerstelijn: voordelen groter dan nadelen?

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Schaap, A.E., Hamming, A. Zorgpaden in de eerstelijn: voordelen groter dan nadelen? TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2012, 122(6), p. 29-31.
Download de PDF
Zorgpaden in de eerstelijns gezondheidszorg richten zich op wat er moet gebeuren, door wie en wanneer bij een bepaalde patiëntengroep. Zorgpaden in de eerstelijn verschillen van zorgpaden in ziekenhuizen omdat elke patient een 'op maat' gemaakt zorgpad doorloopt. Verpleegkundigen en praktijkondersteuners vinden het wenselijk dat er in de eerstelijn gewerkt wordt met zorgpaden. Zij verwachten dat het voordelen met zich meebrengt zoals betere taakverdeling en afstemming, en betere benutting van elkaars expertise. Ruim de helft denkt dat zorgpaden de bureaucratie in de zorg vergroten. (aut. ref.)
Gegevensverzameling