Publicatie

Publicatie datum

Zorgprofessionals willen aanpak van regeldrukop alle niveaus.

Veer, A. de, Groot, K. de. Zorgprofessionals willen aanpak van regeldrukop alle niveaus. Utrecht: Nivel, 2022. 9 p.
Download de PDF
Tweederde van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners (65%) vindt dat zorgprofessionals zich actief moeten inzetten voor het verminderen van de regeldruk. Maar vermindering van de regeldruk vereist een aanpak op alle niveaus: volgens meer dan 90% van deze zorgprofessionals vraagt dit ook een actieve inzet van zorgorganisaties en landelijke partijen, zoals zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Driekwart (78%) van de professionals wenst meer maatregelen vanuit de eigen zorgorganisatie. Tot nu toe blijkt de rol van zorgprofessionals bij de aanpak van regeldruk nog beperkt. De helft (49%) van de zorgprofessionals is daar niet bij betrokken. Zorgprofessionals noemen zes strategieën op verschillende niveaus om de regeldruk aan te pakken. De resultaten in deze factsheet zijn gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners werkzaam in verschillende zorgsectoren
Gegevensverzameling