Publicatie

Publicatie datum

Zorgverleners vinden palliatieve zorg goed, maar er zijn nog verbetermogelijkheden.

Joren, C., Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Zorgverleners vinden palliatieve zorg goed, maar er zijn nog verbetermogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Kernpunten vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners (2020):
- Zeventig procent van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vindt de geboden palliatieve zorg van goede kwaliteit.
- Ook vindt de meerderheid van de ondervraagde zorgverleners dat de palliatieve zorg aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten.
- Toch zijn er nog verbetermogelijkheden: zo kennen niet alle zorgverleners de waarden, wensen, en behoeften van de patiënt en sterven nog niet alle patiënten op hun plek van voorkeur.
- De palliatieve zorg zou verbeteren door meer samenwerking en communicatie, meer aandacht voor proactieve zorgplanning, tijdige herkenning van de palliatieve fase en meer tijd voor palliatieve zorg.
- Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners kunnen helpen om de palliatieve zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten en naasten. Dat kunnen ze vooral doen door meer aandacht voor de voorkeuren van de patiënt voor bepaalde zorgverleners, de wilsverklaring van de patiënt, en beslissingen rondom het levenseinde.

Deze rapportage maakt deel uit van een reeks van drie factsheets, met een bijbehorend tabellenboek:
- Veer, A. de, Joren C, Groot K. de, Francke A. Grote behoefte aan scholing in palliatieve zorg. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/grote-behoefte-aan-scholing-palliatieve-zorg)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Zorgverleners vinden palliatieve zorg goed, maar er zijn nog verbetermogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorgverleners-vinden-palliatieve-zorg-goed-maar-er-zijn-nog-verbetermogelijkheden)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Kwaliteitskader palliatieve zorg goede leidraad voor zorgverleners. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-goede-leidraad-voor-zorgverleners)
- Zorgverleners over palliatieve zorg: tabellenboek van een peiling onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Peiling 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorgverleners-over-palliatieve-zorg-tabellenboek-van-een-peiling-onder-het-nivel-panel)
Gegevensverzameling