Werken bij het Nivel

Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken ongeveer zestig mensen in ondersteunende functies. We vinden het belangrijk dat werknemers hier met plezier werken. Er is een open en collegiale cultuur, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Alle medewerkers vallen onder de Rechtspositieregeling (RPR) van het Nivel. Deze RPR is afgeleid van de CAO VVT.

Maatschappelijke impact
Ons onderzoek is herkenbaar aan de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke impact. We kiezen de onderzoeksthema’s zelf of gaan in op verzoeken van derden als ministeries, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiënten- of consumentenplatforms. We haken zoveel mogelijk aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werken nauw samen met universiteiten en andere partners.

Ruimte voor ontwikkeling
Het Nivel is een onderzoeksinstituut met carrièremogelijkheden. Het personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de verschillende categorieën medewerkers. Jonge onderzoekers met een wetenschappelijke ambitie kunnen in sommige gevallen bij ons promoveren. Alle junioren kunnen deelnemen aan het TOP-programma*.

Gepromoveerde onderzoekers krijgen ruimte voor het ontwikkelen van een eigen specialisme. Voor senioren en programmaleiders maken we in overleg een ontwikkelplan op maat. Alle onderzoekers doen mee aan het  Wetenschappelijk Overleg, daarin krijgen ze feedback op hun onderzoek en leren ze van elkaar. Ook ondersteunende professionals kunnen zich ontwikkelen in de breedte, maar vooral in de diepte van hun vak. We bieden intern cursussen en workshops aan.

Aanstelling- en selectiebeleid
We streven naar deskundige en bevlogen medewerkers. We verlangen van medewerkers de juiste kennis, vaardigheden en competenties, de bereidheid zich verder te ontwikkelen en het leveren van een bijdrage aan de ambities van het Nivel.

De duur van een aanstelling hangt samen met de looptijd van projecten en de beschikbare financiële middelen. Waar dat mogelijk is creëren we functies voor langere perioden en promotieplekken voor talentvolle junior onderzoekers. Vanwege de projectmatige opzet van de organisatie worden regelmatig nieuwe medewerkers aangetrokken, bij voorkeur medewerkers die veel waarde hechten aan de ontplooiingsmogelijkheden die we ze kunnen bieden.

Onderzoekers
Het wetenschappelijk personeel is samengesteld uit onderzoekers in verschillende stadia van hun loopbaan. We hebben een kern van senior onderzoekers die breed inzetbaar is, naast jongere onderzoekers die zich nog moeten ontwikkelen. Tevens zijn er promovendi die we langdurig inzetten op onderzoek met een hoge wetenschappelijke impact.

Andere professionals
Binnen het Nivel zijn naast onderzoekers steeds meer andere professionals aan het werk, zoals secretaresses en mensen op de financiële-, HRM-, facilitaire-, communicatie-, administratieve- en  IT afdelingen. Zij maken dat de organisatie goed draait en dat de databases veilig en betrouwbaar zijn.

Vitaliteitsprogramma
We stimuleren een duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een vitaliteitsprogramma. Dat bestaat uit verschillende onderdelen zoals: dynamische werkplekken, het tegengaan van te hoge werkdruk en een team Gezond Werken. We willen voorkomen dat werkstress een negatieve invloed krijgt op het werkplezier van onze medewerkers.

Redenen om bij ons te willen werken:

 • Een aantrekkelijk salaris;
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden, balans werk-privé;
 • Talentprogramma voor junior onderzoekers (TOP-programma);
 • Mogelijkheid tot promoveren;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor onderzoekers en andere professionals;
 • Op loopafstand van het NS station, dichtbij Utrechtse binnenstad;
 • Een NS business kaart, tegen kleine bijdrage (trein of ov);
 • Lekkere lunch, tegen kleine bijdrage;
 • Actieve personeelsvereniging;
 • Informele werksfeer.


*TOP-programma
Het TOP-programma is een opleidings- en ontwikkelprogramma voor junior onderzoekers met maximaal twee jaar werkervaring. Het is onze bedoeling om jouw tijd bij het Nivel zo leerzaam en nuttig mogelijk te maken.

Het programma is ontwikkeld om je te ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling, cursusmogelijkheden te bieden en je te helpen bij de voorbereiding op jouw verdere loopbaan. Een aantal van onze programmaleiders is hoogleraar bij een universiteit. Junior onderzoekers kunnen onder hun begeleiding promotie onderzoek doen en promoveren.

Doel TOP-programma
Ondersteunen persoonlijke ontwikkeling, bieden van cursusmogelijkheden en hulp bij de voorbereiding op een loopbaan na het Nivel.

Wat houdt het TOP-programma in?

 • Begeleiding door een mentor.
 • Stimulans om actief te netwerken met collega’s van andere themagebieden.
 • Volgen van cursussen zoals: Engels presentatie, helder schrijven, toegepaste statistiek.
 • Schrijven wetenschappelijke artikelen.
 • Bijwonen symposia en congressen als onderdeel van training on the job.
 • Voeren van in- en externe gesprekken over interessante thema’s.
 • Meedenken binnen de organisatie.
 • Intervisie bijeenkomsten voor en door junioren.

Meer weten over werken bij ons?
Ben je geïnteresseerd in een van onze vacatures of een stageplek? Of heeft uw vragen over ons personeelsbeleid? Neem dan contact op met Astrid Huijgen via 030-2729684 of per mail via a.huijgen@nivel.nl

Open sollicitatie (alleen mogelijk voor stageplaatsen)
Het Nivel is regelmatig op zoek naar betrokken en enthousiaste stagiaires. Stuur een open sollicitatie naar Astrid Huijgen via vacatures@nivel.nl.

Abonneren op de vacatureservice
Ben je geïnteresseerd in een vacature bij het Nivel? Blijf dan op de hoogte van het actuele vacature-aanbod. Geef naam en e-mailadres door en ontvang de nieuwe vacatures per e-mail.