Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg

Al vanaf 1997 doen we metingen met de Barometer Vertrouwen in de Zorg, eerst jaarlijks en momenteel om het jaar. De Barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.


Omwille van duidelijkheid zijn de cijfers van de antwoordcategorieën ‘heel veel vertrouwen’ en ‘veel vertrouwen’ in de barometer samengenomen tot één percentage over ‘vertrouwen’. Tot en met 2006 is de antwoordcategorie ‘geen mening’ niet meegenomen bij het berekenen van het percentage ‘(heel) veel vertrouwen’. Na 2006 is de antwoordcategorie ‘geen mening’ wel meegenomen bij het berekenen van het percentage ‘(heel) veel vertrouwen’. Dit kan een verklaring zijn voor de lagere percentages vertrouwen na 2006.

Klik hier om naar de resultaten te gaan


Gegevens uit de Barometer Vertrouwen overnemen
U kunt gegevens uit de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg overnemen met de volgende bron vermelding en de datum van raadpleging:
A.E.M. Brabers, M.P. Kooijman en J.D. de Jong: Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/consumentenpanel, datum van raadpleging].

Gegevensverzameling