Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Barometer Vertrouwen: cijfers 2022.

Hulst, F.J.P. van der, Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Infographic. Barometer Vertrouwen: cijfers 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 1 p.
Download de PDF
Serie: Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg

De Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg geeft het publiek vertrouwen weer in een aantal sectoren, instellingen en personen in de zorg. Respondenten kunnen aangeven ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’ vertrouwen te hebben in een bepaalde sector, instelling of persoon. Daarnaast is het mogelijk voor de respondenten om ‘geen mening’ aan te kruisen. De antwoordcategorieën ‘heel veel vertrouwen’ en ‘veel vertrouwen’ zijn in de barometer samengenomen tot één percentage over vertrouwen. Het publiek vertrouwen wordt om het jaar gemeten binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.