Nivel-cijfers Burgers over gezondheidszorg

Regelmatige peilingen met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denkt de Nederlandse burger over de zorg; de kwaliteit ervan, de toegankelijkheid? En welke mate van vertrouwen is er? Hoe tevreden zijn ze over de zorg? Dit en meer monitort het Nivel, aan de hand van verschillende peilingen onder vele burgers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Hebben burgers in Nederland evenveel vertrouwen in de zorg als voorheen? Hoeveel mensen wisselen jaarlijks van zorgverzekeraar, en waarom? Hoe solidair zijn burgers als het gaat om mee te betalen aan de zorg van andere burgers? Hoe tevreden zijn ze met de zorgverlening? En met hun vermogen tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten? Met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg peilt het Nivel hoe burgers denken over de zorg. Jaarlijks presenteren we de resultaten van de peilingen direct online en/of als downloadable pdf's.

Peilingen met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat momenteel uit ongeveer 11.000 personen van 18 jaar en ouder en wordt regelmatig aangevuld en ververst. Het heeft tot doel om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Bij een peiling krijgt ieder panellid een (online) vragenlijst voorgelegd, bij de barometer-peilingen gebeurt dit drie à vier keer per jaar. Doorgaans is de respons bij een peiling hoog. De resultaten van de metingen publiceren we altijd op onze website en zijn via deze pagina te bereiken.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgNivel Barometer Vertrouwen van burgers in de gezondheidszorg

Al vanaf 1997 bestaat de Nivel Barometer Vertrouwen van burgers in de gezondheidszorg, waarmee we eerst jaarlijks en momenteel om het jaar metingen verrichten. De barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelselNivel Barometer Solidariteit tussen burgers binnen het Nederlandse zorgstelsel

Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Nivel Barometer Solidariteit tussen burgers binnen het Nederlandse zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Wisselen van zorgverzekeraarNivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar door burgers

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we jaarlijks met de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar door burgers in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Nivel-icoon tevredenheid zorgNivel-cijfers Tevredenheid burgers over zorgverlening

We peilen bij burgers - alle deelnemer aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg - hoe tevreden zij zijn over zorgverlening door hen de eerste drie vragen van hieronder voor te leggen. De vierde vraag heeft betrekking op tevredenheid over het vervullen van sociale rollen en activiteiten:

'Hoe tevreden bent u over ...'

  1. de bejegening van u door de huisarts?
  2. het traject van gezamenlijke besluitvorming over een behandeling?
  3. de toegankelijkheid van de zorg, in termen van kosten en wachttijden?
  4. uw vermogen tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten?

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Brabers, A. Nivel-cijfers Burgers over gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-burgers-over-gezondheidszorg