Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg

Al vanaf 1997 doen we metingen met de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg, eerst jaarlijks en momenteel om het jaar. De barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling.

MetenMeten van vertrouwen in de gezondheidzorg

Respondenten kunnen bij de vragen over vertrouwen in een beroepsgroep / instelling aangeven ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’ vertrouwen te hebben. Daarnaast is het mogelijk voor de respondenten om de antwoordcategorie ‘geen mening’ aan te kruisen.

ResultatenResultaten meten van vertrouwen in de gezondheidzorg

Bij Resultaten van de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidzorg kunt u met behulp van een keuzemenu kunt u uw eigen grafiek met resultaten samenstellen.
U kiest (1) een periode en (2) een beroepsgroep en/of zorginstelling, waarna de grafiek wordt getoond met de percentages ‘vertrouwen’ voor de gekozen opties.

Opmerkingen bij meten categorie ‘vertrouwen’ in de Barometer

  • 'Vertrouwen': samenvoeging van 'heel veel vertrouwen' en 'veel vertrouwen'
    In de barometer zijn de antwoordcategorieën ‘heel veel vertrouwen’ en ‘veel vertrouwen’ samengenomen tot één percentage ‘vertrouwen’, omwille van duidelijkheid.
  • Categorie 'geen mening' meegenomen vanaf 2006; gevolg voor meten van 'vertrouwen'
    De antwoordcategorie 'geen mening’ is tot en met 2006 niet meegenomen bij het berekenen van het percentage '(heel) veel vertrouwen', na 2006 is deze categorie wel meegenomen. Dit kan een verklaring zijn voor de lagere percentages vertrouwen na 2006.

 

Resultaten: percentage ondervraagden dat vertrouwen heeft in 'Huisartsen', 'Specialisten' en 'Huisartsenposten' over de periode 2008-2020
Resultaten: percentage ondervraagden dat vertrouwen heeft in 'Huisartsen', 'Specialisten' en 'Huisartsenposten' over de periode 2008-2020

Gegevens overnemen?Gegevens uit de Barometer Vertrouwen overnemen?

U kunt gegevens uit de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg overnemen met de volgende bronvermelding en de datum van raadpleging:

Meijer, M.A., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg. Utrecht: Nivel. [https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/barometer-vertrouwen, datum van raadpleging]


Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55, [E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur), [E] consumentenpanel@nivel.nl

 

 

Gegevensverzameling