Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid

ONDER CONSTRUCTIE

Het VMS-Veiligheidsprogramma is geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en patiëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te verminderen. In 2008-2010 zijn er tien thema's gekozen waarvoor de aanwezige kennis over verbetermogelijkheden is vastgelegd in handzame (evidence based) gidsjes met adviezen voor zorgverleners.

Doel

Dit evaluatieonderzoek zal inzicht verschaffen in de mate waarin en wijze waarop de VMS-thema’s geïmplementeerd zijn op verschillende niveaus van de ziekenhuisorganisatie. Ook zal gedurende de meetperiode geëvalueerd worden hoe de ziekenhuizen scoren op de individuele thema’s.

Methode

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin door middel van indicatoren de mate van implementatie aan de hand van proces- en uitkomstindicatoren wordt nagegaan. Deze resultaten zullen cijfermatig worden weergegeven en aangevuld worden met kwalitatieve contextinformatie.

Resultaten en meer informatie

Het resultaat zal zijn: een overzicht geven van de resultaten die geboekt zijn op de tien thema’s en inzicht in hoe ziekenhuizen de implementatie van grootschalige verbeterprojecten kunnen aanpakken.

Meer informatie hierover en de bijbehorende onderzoeksresultaten (publicaties) en nieuwsberichten vindt u bij de projectomschrijving Evaluatie 10 thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma.

Het onderzoek binnen dit thema richt zich op het evalueren van enkele gerichte interventies ter verbetering van de patiëntveiligheid.

Wagner, C. Evaluatie VMS-Veiligheidsprogramma - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-08-2021; geraadpleegd op 21-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossier-patientveiligheid/evaluatie-patientveiligheidsinterventies