Binnen het Landelijk programma Patiëntveiligheid 2008-2012 heeft het Nivel, al dan niet in samenwerking met externe partijen, de volgende deelprojecten uitgevoerd:

Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2009-2013, tweede en derde meting

Vanaf 2004 meten we de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen in verschillende onderzoeksprojecten, aan de hand van landelijk dossieronderzoek met de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Ga naar Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen, tweede en derde meting.

VMS-Veiligheidsprogramma - tien themagidsen evalueren, 2008-2012

Binnen het VMS-Veiligheidsprogramma 2008-2012 zijn 10 thema’s vastgesteld waarvoor patiëntveiligheid in ziekenhuizen kon worden verbeterd. Voor deze thema’s zijn VMS-themagidsen ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Nivel evalueert dit project.
Ga naar VMS-Veiligheidsprogramma - tien themagidsen evalueren.

LIZ Patiëntveiligheidsinterventie - Leren van incidenten in de zorg, 2009-2012

Met LIZ hebben we een breed inzetbaar online methodiek ontwikkeld die zorgprofessionals en zorgorganisaties kunnen ondersteunen bij het systematisch het systematisch leren van incidenten. Deze methodiek is voortgekomen uit onderzoek dat liep van 2009 tot en met 2012.
Ga naar LIZ Patiëntveiligheidsinterventie - Leren van incidenten in de zorg.

SCOPE - meten patiëntveiligheidscultuur in de huisartsenzorg, 2008-2010

Het meetinstrument SCOPE is een doorontwikkeling van het meetinstrument IZEP. Het kan door ziekenhuizen en huisartsenpraktijken worden ingezet voor het meten van de patiëntveiligheidscultuur.
Ga naar SCOPE - meten patiëntveiligheidscultuur in de huisartsenzorg.

Evaluatie Teamtraining Crew Resource Management (CRM), 2007-2012

De Amerikaanse CRM-teamtraining is vertaald een aangepast naar de Nederlandse zorgsituatie en gebruikt op IC's (2007) en de Spoedeisende Hulp (2009), waarna dit is geëvalueerd.
Ga naar Evaluatie Teamtraining Crew Resource Management (CRM).

SBAR Evaluatie overdrachtstool - 2009

Gebruik van de overdrachtstool SBAR - Situation, Background, Assessment, Recommendation - moet de communicatie tussen zorgverleners in het ziekenhuis verbeteren. Dit evaluatie-onderzoek naar de effecten van gebruik van SBAR richt zich op de communicatie rondom de zorgverlening aan mensen met een gebroken heup.
Ga naar SBAR Evaluatie overdrachtstool.

Onbedoelde en vermijdbare schade door medische technologie in ziekenhuizen, 2010-2013

In deze verdiepingsstudie onderzoeken we de aard, omvang en ernst van de schade door toepassing van medische technologie in het ziekenhuis, en de mogelijke oorzaken en vermijdbaarheid ervan.
Ga naar Onbedoelde en vermijdbare schade door medische technologie in ziekenhuizen.

COMPaZ 1.0 - tweede meting patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen, 2012

Het onderzoek naar de patiëntveiligheid van 2012 laat zien hoe de veiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen op dat moment is en of deze cultuur is veranderd in vergelijking met de periode voorafgaand aan het VMS-Veiligheidsprogramma 2005-2007.
Ga naar COMPaZ 1.0 - tweede meting patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen.

Wagner, C. Landelijk programma Patiëntveiligheid 2008-2012. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-programma-patientveiligheid-2008-2012