Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor

Nivel-vooschrijven-550px

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren. Dit doen we met BRIMM, de Baten Risico Medicatie Monitor.

BRIMM: instrument voor monitoren bijwerkingen van medicatie

Belangrijkste kenmerken:

  • Door middel van vragenlijstonderzoek in combinatie met analyse van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier van de huisarts gaan we na welke behandeling het best werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten.
  • De ervaringen van patiënten zijn hierbij van groot belang.
  • Onderzoek met de BRIMM-monitor kan gaan over bijwerkingen van medicijngebruik
  • BRIMM levert ook waardevolle informatie over het beloop en de ernst van aandoeningen, bijvoorbeeld over de gevolgen van COVID-19.

MedicijnenBRIMM - Onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van corona (2021)

De BRIMM-methode wordt vanaf 2021 binnen het Nivel nu gebruikt om gegevens te verzamelen binnen het project Effecten coronavirus: onderzoek met het Nivel Corona Cohort. We volgen 250 mensen die corona hebben doorgemaakt. Deze mensen worden geselecteerd bij huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen worden verzameld met online vragenlijsten, vlak na het oplopen van het coronavirus en na drie maanden, mogelijk ook na 6 en 12 maanden, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

De resultaten van dit onderzoek worden tevens ingezet in een grootschalig onderzoeksproject naar aanhoudende klachten na het doorstaan van Long COVID, dat het Nivel uitvoert in samenwerking met UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC, DHD (Stichting Dutch Hospital Data), binnen het ZonMw Covid-programma.

MedicijnenBRIMM - Overactieve blaas (2017-2021)

In de eerste BRIMM-monitor we samen met bijwerkingencentrum Lareb de monitor op en verzamelden we informatie over de behandeling van blaasklachten. Patiënten met een overactieve blaas werden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen werden verzameld met online vragenlijsten, uitgezet door Lareb Intensive Monitoring, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

De onderzoeksresultaten helpen zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken. In het bijbehorende nieuwsbericht vindt u een beeldende infographic met de belangrijkste uitkomsten. Het onderzoeksproject 'BRIMM - Overactieve blaas'. was een samenwerking tussen het Nivel en het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Het werd gefinancierd door ZonMw en liep van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

Meer wetenMeer weten? BRIMM gebruiken? Neem contact op

De ontwikkelde infrastructuur BRIMM is beschikbaar om in te zetten voor meerdere aandoeningen of geneesmiddelen. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd om BRIMM in te zetten voor onderzoek? Stuur een e-mail naar senior onderzoeker Karin Hek, k.hek@nivel.nl. We komen graag met u in contact!

 

Dijk, L. van, Hek, K. Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 31-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-brimm-baten-risico-medicatie-monitor