Project
Start
januari 2017

BRIMM - Medicatie Baten Risico Register Eerste Lijn: overactieve blaas

Vóór een medicijn op de markt komt is de werking onderzocht bij mensen die vaak niet representatief zijn voor de werkelijke gebruikersgroep. Monitoren van de (bij)werking van medicijnen in de praktijk is dus belangrijk.

Doel
Het Nivel en Lareb ontwikkelen een infrastructuur om snel informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van (nieuwe) medicijnen. Overactieve blaas (OAB) fungeert als casus voor deze infrastructuur, die inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Methode
Patiënten met OAB worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten via Lareb Intensive Monitoring en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.
Bruikbare informatie voor zorgverleners en patiënten en op langere termijn voor beleidsbeslissingen.

Het onderzoeksproject
Het project wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Een begeleidingscommissie van vertegenwoordigers van Stichting Bekkenbodem Patiënten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Urologen adviseren het project. Daarnaast nemen een gezondheidseconoom en hoogleraar farmacotherapie deel aan de commissie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Lareb (Eugene van Puijenbroek)