Profile picture for user l.overbeek@nivel.nl
Dr. Lucy Overbeek
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek

Als programmamanager ben ik verantwoordelijke voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het programma levert kerncijfers over zorg en zorggebruik in de eerste lijn. Daarnaast faciliteren wij het hergebruik van deze gegevens voor onderzoek. Hiervoor dienen onderzoekers van binnen en buiten het Nivel een gegevensaanvraag in. Ook voeren we onderzoeksprojecten uit, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van aanvullende gegevens of het geven van spiegelinformatie.

Ik geef leiding aan onze collega’s van het Cluster Routine Zorgdata. Samen met hen en de onderzoekers benutten we de schat aan gegevens in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn optimaal. Zo dragen wij bij aan kennis voor betere zorg.

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Ik word enthousiast van het hergebruik van data voor onderzoek.

CV