Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2023 en trendcijfers 2019-2023.

Bes, J., Heins, M., Weesie, Y., Hout, V. van der, Baarda, E., Knottnerus, B., Hasselaar, J., Overbeek, L., Hek, K., Vanhommerig, J. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2023 en trendcijfers 2019-2023. Utrecht: Nivel, 2024. 192 p.

Download de PDF
De cijfers in dit rapport gaan over het rapportagejaar 2023 en zijn gebaseerd op gegevens uit 424 huisartsenpraktijken met in totaal 1.916.898 ingeschreven patiënten. Daarnaast rapporteren we trends over de afgelopen vijf jaar. Met name in het jaar 2020 is de invloed van de (maatregelen rond) de COVID-19 pandemie terug te zien. Sinds 2021 zat het aantal contacten grotendeels weer op niveau van voor de pandemie. In dit rapport vergelijken we de cijfers van 2023 steeds met het meest recente jaar (2022). Daar waar nog steeds verschillen zijn met voor de pandemie zal dit wel benoemd worden door een vergelijking te maken met de cijfers van 2019, het meest recente jaar voor de COVID-19 pandemie.
Dit rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de patiënten die de huisarts bezoeken, de in de praktijk gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg aan deze patiënten.