Profile picture for user n.veldhuijzen@nivel.nl
Dr. Nienke Veldhuijzen
Coördinator Peilstations Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, huisarts

Onderzoek

Als coördinator van de Peilstations ben ik verantwoordelijk voor de verzameling, interpretatie, documentatie en terugkoppeling van gegevens uit de Peilstations. Een ander belangrijk aandachtsgebied is het op peil houden van de landelijke dekking van de aangesloten huisartspraktijken.

Ik vind het inspirerend om via onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan de publieke gezondheidszorg. Wat mij aanspreekt in de rol als coördinator van de Peilstations is de combinatie van enerzijds actieve betrokkenheid bij het proces van gegevensverzameling en anderzijds inhoudelijke betrokkenheid bij onderzoek.

CV

Professioneel verleden
Ik ben opgeleid als arts maar al snel na mijn artsexamen in het wetenschappelijke onderzoek terecht gekomen. De eerste 10 jaar van mijn carrière ben ik betrokken geweest bij onderzoek in Rwanda. Ik heb daar ook een aantal jaar gewoond en ben in 2011 gepromoveerd op de epidemiologie van HIV en HPV (humaan papillomavirus, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) bij hoog risico vrouwen in Rwanda. Daarna heb ik bij het VUmc gewerkt als epidemioloog op het onderwerp HPV vaccinatie en screening. Bij het VUmc miste ik uiteindelijk de betrokkenheid bij de uitvoerende kant van het onderzoek doen en heb ik de overstap gemaakt naar de Leprosy Research Initiative (LRI). De LRI is een subsidieverstrekker voor onderzoek naar lepra. Ik was hier de Technical Officer.
Opleiding
2022: BIG herregistratie (basisarts)
2014: Registratie Epidemioloog B
2006 - 2011: Promotie “The epidemiology of HPV and HIV among high-risk women and steady couples in Kigali, Rwanda”
2005 - 2006: MSc Master Public Health in Developing Countries (London School of Hygiene and Tropical Medicine)
1994 - 2000: Geneeskunde (Vrije Universiteit, Amsterdam)
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
2014-2017: Lid Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC, VUmc)