Profile picture for user n.veldhuijzen@nivel.nl
Nienke Veldhuijzen, PhD, MD
Coördinator Nivel Peilstations, onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek

Bij het Nivel ben ik werkzaam als coördinator van de Nivel Peilstations. Dit zijn huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die zorgen voor aanvullende gegegeven over optredende (infectie)ziekten. Op basis van onder andere deze informatie kan het Nivel de signaleringsrol van mogelijke uitbraken van ziekten in Nederland vervullen.
In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor het verzamelen, interpreteren, documenteren en terugkoppelen van gegevens uit de Nivel Peilstations. Een ander belangrijk aandachtsgebied is het op peil houden van de landelijke dekking van de aangesloten huisartspraktijken.

Ik vind het inspirerend om via onderzoek een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg. Wat mij aanspreekt in de rol als coördinator van de Nivel Peilstations is de actieve betrokkenheid bij enerzijds het proces van gegevens verzamelen en anderzijds het doen van onderzoek met die gegevens.

CV

Career
Ik ben opgeleid als arts maar al snel na mijn artsexamen in het wetenschappelijke onderzoek terecht gekomen. De eerste 10 jaar van mijn carrière ben ik betrokken geweest bij onderzoek in Rwanda. Ik heb daar ook een aantal jaar gewoond en ben in 2011 gepromoveerd op de epidemiologie van HIV en HPV (humaan papillomavirus, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) bij hoog risico vrouwen in Rwanda. Daarna heb ik bij het VUmc gewerkt als epidemioloog op het onderwerp HPV vaccinatie en screening. Bij het VUmc miste ik uiteindelijk de betrokkenheid bij de uitvoerende kant van het onderzoek doen en heb ik de overstap gemaakt naar de Leprosy Research Initiative (LRI). De LRI is een subsidieverstrekker voor onderzoek naar lepra. Ik was hier de Technical Officer.
Memberships/external committees
Linkedin.com/in/njveldhuijzen