Nivel: huisarts-patiënt-mondkapje
Nieuws
15-07-2020

Aantal contacten met huisartsenpraktijk is na flinke daling weer bijna op oude niveau

De zorgvraag bij de huisartsenpraktijk nam sterk af, vlak na het ingaan van de lockdown (12 en 15 maart). Minder consulten en minder visites waren het gevolg. Op dit moment is de zorgvraag is weer (bijna) terug op het niveau van voor het aankondigen van de lockdown. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook was er een verschuiving te zien in de reden van de zorgvraag: tijdens de piek van de pandemie waren er relatief veel consulten en visites vanwege (angst voor) luchtwegklachten.

Minder consulten en minder visites vlak na de start van de lockdown. Deze figuren zijn opgenomen in de publicatie ‘Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen’.

grafieken factsheet 6

 

Na 1 april weer meer patiënten met niet-coronaklachten bij de huisarts
Op 1 april riep de Landelijke Huisartsvereniging op de huisarts ook te bellen bij niet-COVID-19-gerelateerde gezondheidsklachten. Sindsdien weten weer meer patiënten de weg naar de huisarts te vinden voor hun zorgvraag. Ook de aard van de zorgvraag is weer veranderd: daar waar de contacten tijdens de coronapiek vooral betrekking hadden op (angst voor) COVID-19, zijn er nu weer meer consulten vanwege niet-acute klachten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, het weghalen van wratten of het uitspuiten van oren.

Verschuiving zorgvraag bij start coronamaatregelen
Nadat de eerste landelijke coronamaatregelen waren genomen veranderde er veel in de huisartsenpraktijk: er kwamen enerzijds veel vragen en zorgen over COVID-19, anderzijds meden patiënten de huisartsenpraktijk juist uit angst voor COVID-19. Ook het zorgaanbod veranderde: huisartsenpraktijken hielden minder consulten op de praktijk en hadden vaker contact met patiënten via de telefoon, via beeldbellen of via de e-mail.

Veel korte consulten (< 5 minuten) tijdens coronapiek
Na het ingaan van de lockdown nam het totale aantal consulten en visites in de huisartsenpraktijken af, terwijl het aantal korte consulten (vaak telefonisch) juist sterk toenam. 

Over het onderzoek
De resultaten van ons onderzoek zijn verwerkt in twee factsheets.
In Factsheet A Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen bekijken we wat de impact is van de pandemie op de zorgvraag bij huisartsen zelf, dus niet de zorgvraag bij de praktijkondersteuner of assistente, en de aandoeningen waarvoor mensen contact hadden (consulten en visites).
In Factsheet B Trends in aantal patiëntcontacten in de huisartsenpraktijk volgend op COVID-19-mediaberichten wordt gekeken wat de impact is van officiële COVID-19-mediaberichten op het aantal patiëntcontacten in de huisartsenpraktijk. Dit betreffen alle contacten; met de huisarts, de praktijkondersteuner en met de assistente.

Voor het samenstellen van deze factsheets baseren we ons op gegevens van zo’n 350 huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel heeft het onderzoek betreffende de veranderde zorgvraag bij huisartsen (factsheet A) uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.