Publicatie

Publicatie datum

Trends in aantal patiëntcontacten in de huisartsenpraktijk volgend op COVID-19-mediaberichten (factsheet B).

Bolt, E., Hek, K., Heins, M., Dijk, L. van, Korevaar, J. Trends in aantal patiëntcontacten in de huisartsenpraktijk volgend op COVID-19-mediaberichten (factsheet B). Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

Is er een relatie tussen COVID-19-berichtgeving* en werkzaamheden in de huisartsenpraktijk? Na de bekendmaking van de eerste landelijke maatregelen aan het einde van week 11 en begin week 12 (12 en 15 maart) nam het aantal contacten met de huisartsenpraktijk af met een kwart in twee weken.
- Het aantal COVID-19-gerelateerde contacten nam juist op dat moment snel toe.
- In week 14 (1 april) roept de Landelijke Huisartsvereniging op de huisarts ook te bellen bij niet-COVID-19-gerelateerde gezondheidsproblemen. Sindsdien stijgt het aantal contacten langzaam richting het aantal voor de COVID-19-pandemie (t/m week 22: week van 25 mei).
- De aankondigingen van versoepeling van maatregelen (open gaan basisscholen, en daarna toestaan contactberoepen) lijken niet te leidden tot een zichtbare verandering in de trend van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.