Afgesloten
2020

Verkenning actuele en uitgestelde gevolgen van corona voor huisarts en huisartsenzorg, 2020

Duur: apr- jul 2020

Achtergrond
Het groeiende aantal besmettingen het coronavirus sinds maart 2020 gaat gepaard met een toenemend beroep op de acute zorg in alle delen van het land. Veel Nederlanders met corona-achtige gezondheidsklachten doen een beroep op de huisartsenzorg. De verwachting is dat de capaciteit van deze huisartsenzorg, die al onder druk staat, op zeer korte termijn verder onder druk komt te staan, zozeer dat de toegang tot acute en uiteindelijk zelfs reguliere zorg in gevaar komt.

Onderzoeksvragen
Met ondersteuning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt het Nivel in kaart:
- Wat is de huidige belasting is voor huisartsenpraktijken?
- Welke ondersteuningsbehoefte is er?
- Wat zijn de verwachtingen wat betreft uitgestelde zorg?

Methode
Er is een vragenlijst voor huisartsen opgesteld. Deze is afgestemd met de LHV en het NHG.

Doelstelling onderzoek
Met een snelle behoeftepeiling willen we inzicht krijgen in eventuele problemen die zich voordoen op drie terreinen:
- Wat hebben huisartsen op dit moment nodig om hen te ontlasten?
- Wat hebben huisartsen nodig aan mentale ondersteuning?
- Wat denken huisartsen nodig te hebben zodra de uitgestelde zorg door de corona-uitbraak gaat oplopen?

Opzet onderzoek
Voor het onderzoek schrijven we alle praktijken in Nederland aan met het verzoek een korte web-enquête in te vullen. In de Nivel-registratie is van zo’n 4800 praktijken een actueel contactpersoon en/of e-mailadres bekend. Deze gebruiken we om de praktijken zo persoonlijk mogelijk aan te schrijven, waarbij we verwijzen naar hun eerdere deelname aan de Nivel-registratie én waarbij we rekening houden met de huidige privacywetgeving.
De enquête kent drie hoofdvragen (zie hierboven bij doelstelling) met daarbinnen een aantal open vragen, zodat respondenten veel vrijheid hebben om in hun eigen woorden aan te geven wat hun wensen, behoeften en verwachtingen zijn. Deze ‘open antwoorden’ zullen we categoriseren, waarna we verdere analyse doen van de verschillenden soorten wensen, behoeften en verwachtingen naar provincie, regio, type praktijk en andere onderscheidende kenmerken. Zodoende leveren we waardevolle informatie, die als input kan dienen voor regiospecifiek en doelgroepgericht beleid en ondersteuning op maat.

Resultaten
Het onderzoek geeft inzicht in de actuele behoeften en uitgestelde gevolgen van de coronacrisis voor de huisarts en huisartsenzorg. Hiermee bieden we handvatten waar huisartsen en huisartsenpraktijken behoefte aan hebben. Daarnaast bieden we hiermee gerichte informatie over waar mogelijk ondersteuning nodig is en vooral welke ondersteuning dit is.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); ministerie van VWS
Projectpartners
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), RIVM, Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C)