Nivel: Behoefte aan betrouwbare informatie over risico op hart- en vaatziekten na de overgang
Nieuws
08-04-2022

Behoefte aan betrouwbare informatie over risico op hart- en vaatziekten na de overgang

Het risico op hart- en vaatziekten neemt bij vrouwen vanaf de overgang snel toe. Een goede leefstijl kan dit risico verminderen. Vrouwen willen graag meer informatie over dit toegenomen risico, maar voelen zich niet altijd serieus genomen door hun huisarts. Zorgverleners geven op hun beurt aan specifieke kennis en richtlijnen te missen. Zowel zorgprofessionals als vrouwen rond de overgang pleiten voor een laagdrempelig spreekuur, met zorgverleners die expertise hebben op het gebied van overgang, voeding en bewegen.

In een eerdere literatuurstudie, onder subsidie van de Hartstichting, onderzocht het Nivel effectieve leefstijlinterventies voor vrouwen rond de overgang. De gevonden interventies werden in focusgroepen met de doelgroep en zorgverleners uit de eerste lijn (huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten) besproken. Zowel de vrouwen als de zorgverleners bleken informatie tekort te komen.

Zorgverleners missen richtlijnen speciaal voor vrouwen rond de overgang

Huisartsen gaven aan specifieke kennis van de overgang en bijbehorende gezondheidsproblemen te missen en vinden de richtlijnen achterhaald, met name rondom hormoonsuppletie. Diëtisten zien dat veel vrouwen rond de overgang moeite hebben met afvallen. Zij zouden daarom graag een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn hebben voor specifiek deze groep cliënten. Ten slotte bleek uit gesprekken met fysiotherapeuten dat ook zij richtlijnen missen specifiek gericht op vrouwen rond de overgang.

‘Consultatiebureau’ met expertise in overgang, voeding en bewegen

De zorgprofessionals gaven met name aan dat er meer bewustwording en kennis over het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen rond de overgang moet komen, zowel bij henzelf als bij de vrouwen. Zowel de zorgprofessionals als de vrouwen rond de overgang pleitten voor een laagdrempelig spreekuur of speciale voorlichtingsbijeenkomsten in de huisartsenpraktijk, met verschillende deskundigen en disciplines. Ook kwam het idee naar voren een soort 'consultatiebureau' op te richten waar verschillende experts op het gebied van overgang, voeding en bewegen samen consult houden.

Over het onderzoek

Het Nivel voerde het onderzoek uit met subsidie van de Hartstichting. Het onderzoek bestond uit een review van leefstijlinterventies beschreven in de internationale literatuur. De resultaten uit de review zijn besproken met focusgroepen waaraan vrouwen rond de overgang en professionals uit de nulde- en eerstelijnsgezondheidszorg deelnamen. De resultaten zijn eerder dit jaar gepubliceerd.

Meer weten over onze uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’?
Met de nieuwe Onderzoeksagenda 2022-2024 focust het Nivel op vier maatschappelijke uitdagingen, een ervan is de uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’. Preventie is daarbinnen een belangrijk thema. Bekijk de video waarin Jeroen Hasselaar, afdelingshoofd Eerstelijnszorg, deze maatschappelijke uitdaging toelicht.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.