Publicatie

Publicatie datum

Leefstijlinterventie voor vrouwen rond de overgang vraagt maatwerk.

Leemrijse, C., Vervloet, M., Dijk, L. van, Korevaar, J. Leefstijlinterventie voor vrouwen rond de overgang vraagt maatwerk. Utrecht: Nivel, 2022. 15 p.
Download de PDF
Het risico op hart- en vaatziekten neemt bij vrouwen na de overgang snel toe, maar een goede leefstijl kan dit risico verminderen. In dit factsheet de resultaten van een studie bestaande uit een review van effectieve leefstijlinterventies beschreven in de internationale literatuur. De resultaten uit de review zijn besproken met focusgroepen met vrouwen rond de overgang en met professionals uit de nulde- en eerstelijnsgezondheidszorg.