Coronacijfers week 46: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (9-15 nov.)
Nieuws
19-11-2020

Coronacijfers week 46: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (9-15 nov.)

Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een éérste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Deze cijfers zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Het Nivel volgt alléén hoeveel patiënten er wekelijks een eerste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Huisartsen zien ook patiënten met bevestigde COVID-19, zowel nieuwe patiënten als eerder positief geteste patiënten. Deze zijn níet meegenomen in deze wekelijkse cijfers.

Wat valt op in week 46 (9-15 nov.):

  • Er zijn 19 patiënten geregistreerd met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Dit zijn er minder dan in de voorgaande weken.
  • Omgerekend naar totale aantallen voor heel Nederland gaat het om naar schatting 3.640 mensen met klachten die mogelijk passen bij COVID-19 (95% betrouwbaarheidsinterval 2.540 – 5.360).
  • De sterke stijging van het aantal besmettingen in de voorgaande weken, zoals gemeld door de GGD’en, heeft niet geleid tot een sterke toename in huisartsbezoeken vanwege COVID-19-achtige klachten van mensen die (nog) niet positief getest zijn. Dit sluit aan bij het beleid van huisartsen om patiënten met klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

Aantal mensen per 100.000 inwoners dat een eerste contact heeft met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten, per week

plaatje niet beschikbaar

Meer weten?

Over Nivel Surveillance: weekcijfers COVID-19, griep en andere gesignaleerde aandoeningen
Voor het vaststellen van deze weekcijfers – en al onze andere wekelijkse cijfers over gesignaleerde aandoeningen – maken we gebruik van de registraties van (ongeveer) 350 deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Surveillance, inclusief de aanvullende gegevens van onze Nivel Peilstations. De resultaten hiervan, al onze weekcijfers over aandoeningen, zijn te vinden op onze Surveillancepagina.

De weekcijfers 'patiënten met COVID-19-achtige klachten die voor het eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk' maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.