Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Griep, het RS-virus en COVID-19 zijn enkele gezondheidsproblemen waarover we wekelijks publiceren, zodra dit door de huisarts wordt geregistreerd. We rapporteren namelijk over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van de heersende gezondheidsproblemen.

Elke woensdagmiddag actualisering cijfers aandoeningen

Op deze pagina vindt u:

 1. de meest opvallende weekcijfers over aandoeningen, in de wekelijkse samenvatting
 2. al onze weekcijfers, landelijk en regionaal, in de actuele Nivel Surveillance Bulletins
 3. informatie over de onderzoeksmethode Surveillance en de rol daarin van de Peilstations

Radar eenSAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 41
(11 - 17 oktober 2021)
 

1. Actueel nieuws uit de 380 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo’n 380 huisartsenpraktijken leveren wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen die zij registreren in de dossiers van hun patiënten.

1.1 Aantal acute luchtweginfecties, anders dan COVID-19

We kijken naar het aantal patiënten met een acute infectie van de luchtwegen, waaronder griep of verkoudheid. Longontsteking en COVID-19 (na een positieve test) tellen we hierbij niet mee. Mensen met klachten die horen bij corona wordt geadviseerd zich te laten testen.

Wat valt op in week 41:

 • De huisartsen registreren sinds half augustus een toenemend aantal patiënten met een acute luchtweginfectie. De aantallen zijn gebruikelijk voor de tijd van het jaar (figuur 1).

plaatje niet beschikbaar

1.2 Aantal jonge kinderen met infectieziekten (anders dan COVID-19)

Half maart 2020 ging Nederland in gedeeltelijke lockdown en sloten onder andere scholen en kinderopvang om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan. Vanaf dat moment registreerden huisartsen minder contacten met jonge kinderen vanwege andere infectieziekten, zoals maagdarminfecties (buikgriep), keelontsteking/roodvonk en oorontsteking. In mei 2021 was het aantal jonge kinderen met deze aandoeningen weer terug op het gebruikelijke niveau van de jaren daarvoor (vóór de COVID-19-pandemie).

Wat valt op in week 41:

 • De huisartsen registreren een hoger aantal jonge kinderen met buikgriep (figuur 2), longontsteking en oorontsteking dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

plaatje niet beschikbaar

2. Actueel nieuws uit de Nivel Peilstations

Zo’n 40 huisartsenpraktijken, de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn leveren aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden en gebeurtenissen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de dossiers.

2.1 Surveillance van luchtweginfecties door Nivel Peilstations

De Nivel Peilstations rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af. Het RIVM onderzoekt deze op influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus,  SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken), andere humane coronavirussen (hCoV type 229E, OC43, HKU1 en NL63), parainfluenzavirus (type 1, 2 en 3) en humaan metapneumovirus (hMPV).

Wat valt op in week 41:

 • De Peilstations rapporteren 17 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische grens van 58 per 100.000 inwoners (figuur 3).
 • Er werden 6 monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten (IAZ) en er werden 9 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 15 monsters werd eenmaal (7%) influenzavirus type A(H3N2), viermaal (27%) rhinovirus, driemaal (20%) enterovirus (alle type D68) en eenmaal (7%) humane (seizoens) coronavirus gevonden.
 • Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat er een influenzavirus in een monster wordt gevonden. Het betreft een patiënt met IAZ. Het laatste influenza-positieve monster was in week 13 van 2020.

Let op! De aantallen mensen met SARS-CoV-2 (COVID-19) in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts.

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar

Radar tweeCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

Meest recente rapportages

​​Rapportages voorgaande drie weken

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij de onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl.

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Radar drieMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations

Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 350 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
   
 • De Nivel Peilstations, zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) en nemen ze elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie.

Meer wetenMeer weten?

Wilt u meer weten over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Hendriksen, J., Jansen, T., Hooiveld, M. Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-10-2021; geraadpleegd op 21-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance