Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Griep, het RS-virus en COVID-19 zijn enkele gezondheidsproblemen waarover we wekelijks publiceren, zodra dit door de huisarts wordt geregistreerd. We rapporteren namelijk over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van de heersende gezondheidsproblemen.

Elke woensdagmiddag actualisering cijfers aandoeningen

 

Actueel: Toename waterpokken en verdere afname griepepidemie (week 18, 2 mei-8 mei)

Toename waterpokken

Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokken in Nederland. Opvallend is dat de infectieziekte dit jaar niet alleen veel zuigelingen en kleuters treft, maar ook kinderen tussen de 5 en de 15 jaar. Mogelijk is er sprake van een inhaaleffect na de coronajaren. Lees er meer over in ons nieuwsbericht van 12 mei 2022.

Afname griep

De griepepidemie in Nederland is verder afgenomen. Sinds week 10 van 2022 (7-14 mrt; zie nieuwsbericht) is er officieel sprake van een griepepidemie. In week 18 (2-8 mei) werd in 28% van de monsters, afgenomen door huisartsen van de Nivel Peilstations bij patiënten met een acute luchtweginfectie, een influenzavirus gevonden door het RIVM. In week 17 (25 april-1 mei) werd ook in 28% van de monsters een influenzavirus gevonden en in week 16 (11-17 april) was dit 47%. In de drie weken daarvoor lag dit percentage steeds rond de 60%. De afname van het percentage influenzavirus positieve monsters over de afgelopen drie weken wijst erop dat de griepepidemie op zijn retour is. In andere bronnen bij het RIVM en Erasmus MC (laboratoria van ziekenhuizen en GGD-teststraten) zijn sinds week 16 ook minder influenzavirus-positieve monsters gevonden dan de weken ervoor.

Op deze pagina vindt u verder:

 1. de meest opvallende weekcijfers over aandoeningen, in de wekelijkse samenvatting
 2. al onze weekcijfers, landelijk en regionaal, in de actuele Nivel Surveillance Bulletins
 3. informatie over de onderzoeksmethode Surveillance en de rol daarin van de Peilstations

Radar eenSAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 18, (2 mei - 8 mei 2022)

 

1. Actueel nieuws respiratoire surveillance Nivel Peilstations

Zo’n 45 huisartsenpraktijken, de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Ongeveer 100 Peilstation huisartsenpraktijken nemen bij een aantal patiënten met IAZ of met een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel acute luchtweginfectie) een monster af. Het RIVM onderzoekt deze niet alleen op influenzavirus, maar ook op respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus, SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken), andere humane coronavirussen (hCoV type 229E, OC43, HKU1 en NL63), para-influenzavirus (type 1, 2, 3 en 4) en humaan meta-pneumovirus (hMPV).

Wat valt op in week 18:

 • De Peilstations rapporteerden 30 patiënten met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is een stijging ten opzichte van de week ervoor.
 • Er werden 23 monsters afgenomen bij patiënten met IAZ en er werden 24 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 47 monsters werd vijfmaal (11%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, zevenmaal (15%) influenzavirus type A(H3N2), eenmaal (2%) influenza B (Victoria-lijn), eenmaal (2%) SARS-CoV-2, zevenmaal (15%) RS-virus, viermaal (9%) rhinovirus, viermaal (9%) humaan seizoens-coronavirus, driemaal (6%) parainfluenzavirus en viermaal (9%) humaan metapneumovirus gevonden.

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar


Let op! De aantallen mensen met SARS-CoV-2 (COVID-19) in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en.
Momenteel voeren mensen met griepachtige klachten vaak al een zelftest uit of laten zich testen via de GGD. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. We kijken daarom deze winter ook goed naar influenzavirus in de gegevens van laboratoria. Zie: www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers en de Influenza Nieuwsbrieven.


2. Actueel nieuws op basis van registraties van zo'n 390 huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo’n 390 huisartsenpraktijken uit heel Nederland leveren wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen die zij registreren in de dossiers van hun patiënten.

2.1 Geelzucht en hepatitis

In verschillende landen is een opvallende toename te zien van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis (bron: WHO).

Wat valt op in week 18:

 • De huisartsen registreerden geen jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) met hepatitis.
 • Het aantal kinderen (0 t/m 4 jaar) met geelzucht is vergelijkbaar met de week ervoor. Die cijfers zijn ook vergelijkbaar met andere jaren.

2.2 Longontsteking 

Wat valt op in week 18:

 • De huisartsen registreerden veel meer jongeren (15 t/m 24 jaar) met longontsteking dan in de week ervoor.

plaatje niet beschikbaar

2.3 Scabiës

Wat valt op in week 18:

 • De huisartsen registreren sinds oktober 2021 meer patiënten met scabiës (schurft) dan gebruikelijk.
 • Het aantal patiënten met scabiës in week 18 is iets gestegen ten opzichte van de week ervoor.

2.4 Hooikoorts

Wat valt op in week 18:

 • Het aantal patiënten met hooikoorts is vergelijkbaar met de week ervoor.

plaatje niet beschikbaar

Radar tweeCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

 

Meest recente rapportages

Rapportages voorgaande drie weken

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij de onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Radar drieMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations

Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 390 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
 • De Nivel Peilstations, zo'n 45 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ). Ongeveer 80 Peilstation praktijken nemen elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie. Meer informatie over griep is te vinden onder Uitgelicht: griep en de pagina Griep centraal.

20 veelvoorkomende klachten in de huisartsenpraktijk (voor en) tijdens de coronapandemie
Ga naar de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID), en aldaar naar de resultaten van de kort-cyclische monitor. Hier vindt u onze kwartaalrapportages van het vóórkomen van 20 veelvoorkomende symptomen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn deze symptomen aspecifiek of onverklaard van aard en hebben zij een sterke psychosomatische component, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid etc. Veel van die klachten passen ook goed bij het profiel van langdurige COVID-klachten.

Meer wetenMeer weten?

Wilt u meer weten over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Hendriksen, J., Jansen, T., Hooiveld, M. Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 12-05-2022; geraadpleegd op 16-05-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance