Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Wekelijks rapporteren we over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken Nederland, op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We signaleren of er plotseling meer ziekten optreden, zoals griep, COVID-19 en andere aandoeningen. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland.

Elke woensdagmiddag: actualisering cijfers samenvatting (figuur 1 t/m 5).
EXTRA elke dinsdagmiddag: vooraankondiging actualisering SARS-CoV-2 (figuur 5); voorlopige uitslagen.


Deze pagina bevat drie onderdelen: 1) een Samenvatting met het actuele nieuws over gesignaleerde aandoeningen in huisartsenpraktijken; 2) het actuele Nivel Surveillance Bulletin (pdf) met al onze wekelijkse cijfers over aandoeningen én een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen; 3) informatie over de onderzoeksmethode Surveillance.

SAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 48 (23-29 november)

1. Actueel nieuws op basis van de registraties van zo'n 350 deelnemende huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

1.1 Aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19
Het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 heeft betrekking op de mensen bij wie de huisarts (klinisch bevestigde) COVID-19 in het opmerkingenveld van het elektronische patiëntendossier heeft geregistreerd. We spreken van 'klinisch bevestigde COVID-19', omdat we ons baseren op het oordeel van de huisartsen. Aangezien iedere persoon zich sinds juni 2020 kan laten testen bij de GGD, is de registratie van COVID-19 door de huisarts grotendeels gebaseerd op positieve testuitslagen. In de hier gepresenteerde cijfers gaat het om patiënten die zelf voor het eerst contact opnemen met de huisarts na een positieve coronatest én om patiënten van wie de GGD aan de huisarts meldt dat ze positief getest zijn (zonder dat er huisartsenzorg was).

Wat valt op in week 48 (figuur 1):

 • Er zijn 121 patiënten geregistreerd met klinisch bevestigde COVID-19.
 • Sinds week 44 daalt het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19.

Figuur 1. Aantal mensen met een eerste huisartsencontact vanwege klinisch bevestigde COVID-19, per week per 100.000 inwoners

plaatje niet beschikbaar


1.2 Aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten
De cijfers van patiënten met COVID-19-achtige klachten (figuur 2) hebben betrekking op mensen die voor het eerste contact opnemen met hun huisarts vanwege klachten die passen bij COVID-19, maar bij wie de diagnose COVID-19 (nog) niet door middel van een test bevestigd is. Deze cijfers vormen een aanvulling op COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterfgevallen in verband met COVID-19. De cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van VWS.

Wat valt op in week 48 (figuur 2):

 • Er zijn 18 patiënten geregistreerd met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Dit zijn er evenveel als in de voorgaande drie weken.
 • Omgerekend naar totale aantallen voor heel Nederland gaat het om naar schatting 3.590 mensen met klachten die mogelijk passen bij COVID-19 (95% betrouwbaarheidsinterval 2.510 – 5.270).
 • Het beleid van huisartsen is om patiënten met klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

Figuur 2. Aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (exclusief bevestigde COVID-19) per week per 100.000 inwoners

plaatje niet beschikbaar

 2. Actueel nieuws respiratoire surveillance door zo'n 40 Nivel Peilstations

Zo'n 40 huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, registreren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance (figuur 3). Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, vandaar de omschrijving ‘influenza-achtig ziektebeeld’ of te wel ‘griepachtige klachten’. Bij een deel van de patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) of een andere acute luchtweginfectie (ARI) nemen de Peilstations een monster af. Het RIVM onderzoekt deze monsters op verschillende virussen: influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en sinds februari 2020 SARS-CoV-2-virus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken (figuur 4 en 5).

Wat valt op in week 48 (figuur 3, 4 en 5):

 • De Peilstations rapporteren 12 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is onder de epidemische grens, die voor 2020-2021 is vastgesteld 58 per 100.000 inwoners.
 • Er werden 6 monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten (IAZ) en 9 bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 15 monsters werd 5 maal (33%) rhinovirus en 1 maal (7%) SARS-CoV-2 gevonden.

Let op! De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts.

Figuur 3. Aantal patiënten met influenza-achtig ziektebeeld per week per 100.000 inwoners

plaatje niet beschikbaar


Figuur 4. Respiratoire virussen in monsters afgenomen bij patiënten met griepachtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie door Nivel Peilstations

plaatje niet beschikbaar


Figuur 5. SARS-CoV-2 virus in monsters afgenomen bij patiënten met griepachtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie door Nivel Peilstations

plaatje niet beschikbaar

 

Actuele weekcijfers alle aandoeningen – Nivel Surveillance BulletinsCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletin
Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

Meest recente rapportages

Rapportages voorgaande drie weken

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld


Surveillance: methode vaststellen weekcijfers Nivel Surveillance BulletinsMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations
Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 350 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
 • De Nivel Peilstations, zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) en nemen ze elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie.

Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 04-12-2020; geraadpleegd op 04-12-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance