Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Griep, het RS-virus en COVID-19 zijn enkele gezondheidsproblemen waarover we wekelijks publiceren, zodra dit door de huisarts wordt geregistreerd. We rapporteren namelijk over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van de heersende gezondheidsproblemen.

Elke woensdagmiddag actualisering cijfers aandoeningen

Op deze pagina vindt u:

 1. de meest opvallende weekcijfers over aandoeningen, in de wekelijkse samenvatting
 2. al onze weekcijfers, landelijk en regionaal, in de actuele Nivel Surveillance Bulletins
 3. informatie over de onderzoeksmethode Surveillance en de rol daarin van de Peilstations

Radar eenSAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 46
(15 - 21 november 2021)
 

1. Actueel nieuws respiratoire surveillance Nivel Peilstations

Zo’n 40 huisartsenpraktijken, de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of met een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel acute luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af. Het RIVM onderzoekt deze niet alleen op influenzavirus, maar ook op respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus, SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken), andere humane coronavirussen (hCoV type 229E, OC43, HKU1 en NL63), parainfluenzavirus (type 1, 2, 3 en 4) en humaan metapneumovirus (hMPV).

Wat valt op in week 46:

 • De Peilstations rapporteerden 23 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Er is sprake van een langzaam stijgende trend, passend bij de tijd van het jaar (figuur 1).
 • Er werd 1 monster afgenomen bij een patiënt met griepachtige klachten (IAZ) en er werden 11 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 12 monsters werd eenmaal (9%) RSV, eenmaal (9%) humaan (seizoens) coronavirus en tweemaal (18%) humaan metapneumovirus gevonden.

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar


Let op! De aantallen mensen met SARS-CoV-2 (COVID-19) in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. We kijken daarom deze winter ook goed naar influenzavirus in de gegevens van laboratoria. Zie: www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers en de Influenza Nieuwsbrieven.


2. Actueel nieuws op basis van registraties van zo'n 380 huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo’n 380 huisartsenpraktijken leveren wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen die zij registreren in de dossiers van hun patiënten.

2.1 Sterke stijging patiënten met scabiës

Wat valt op in week 46:

 • De huisartsen registreerden de afgelopen weken meer patiënten met scabiës (schurft) dan gebruikelijk (figuur 3). 
 • De stijging is te zien in alle leeftijdsgroepen, maar de huisartsen registreerden relatief veel patiënten in de leeftijdsgroep 15 t/m 24 jaar.
 • De cijfers voor scabiës zijn het hoogst in de provincies Groningen en Drenthe.

plaatje niet beschikbaar

2.2 Aantal jonge kinderen met infectieziekten (anders dan COVID-19)

Wat valt op in week 46:

 • De huisartsen registreerden opnieuw meer jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) met maagdarm klachten (buikgriep, overgeven, diarree) dan in de weken ervoor. Het aantal kinderen met buikgriep is hoger dan in de voorgaande drie jaar rond deze tijd (figuur 4).
 • Ook registreerden de huisartsen opvallend veel kinderen met oogontsteking (figuur 5).

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar

Radar tweeCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

Meest recente rapportages

​​Rapportages voorgaande drie weken

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij de onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl.

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Radar drieMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations

Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 350 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
 • De Nivel Peilstations, zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) en nemen ze elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie. Meer informatie over griep is te vinden onder Uitgelicht:griep en de pagina Griep centraal.

Meer wetenMeer weten?

Wilt u meer weten over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Hendriksen, J., Jansen, T., Hooiveld, M. Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2021; geraadpleegd op 01-12-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance