Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Griep en COVID-19 zijn twee van de gezondheidsproblemen waarover we wekelijks publiceren, zodra dit door de huisarts wordt geregistreerd. We rapporteren namelijk over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland, op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland.

Elke woensdagmiddag actualisering cijfers aandoeningen
Elke dinsdagmiddag vooraankondiging actualisering cijfers SARS-CoV-2 (voorlopige uitslagen)


Naast de wekelijkse samenvatting vindt u op deze pagina de actuele Nivel Surveillance Bulletins (pdf) met daarin al onze wekelijkse cijfers over aandoeningen (landelijk en regionaal), en informatie over de onderzoeksmethode Surveillance.

SAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 17 (26 apr - 2 mei 2021)

1. Actueel nieuws op basis van registraties van zo'n 350 huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

1.1 Aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19
We spreken van 'klinisch bevestigde COVID-19', omdat we ons baseren op het oordeel van de huisartsen. Hierbij gaat het om patiënten die voor het eerst contact opnemen met de huisarts na een positieve coronatest én om patiënten met een positieve test die door de GGD aan de huisarts zijn gemeld zonder dat er huisartsenzorg was.

Wat valt op in week 17:

 • Er zijn 157 patiënten geregistreerd met klinisch bevestigde COVID-19 per 100.000 inwoners.
 • Na de grote stijging in de afgelopen week is het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 nu lager dan in de week ervoor.
 • De afname  is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen.
plaatje niet beschikbaar


1.2 Aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten
De cijfers hebben betrekking op mensen die voor het eerst contact opnemen met hun huisarts vanwege klachten die passen bij COVID-19, maar bij wie de diagnose COVID-19 nog niet door middel van een test bevestigd is. Deze cijfers vormen een aanvulling op COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterfgevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Wat valt op in week 17:

 • Er zijn 8 patiënten geregistreerd met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Dit zijn er minder dan in de week ervoor. 
 • Omgerekend naar totale aantallen voor heel Nederland gaat het om naar schatting 1.320 mensen met COVID-19-achtige klachten (95% betrouwbaarheidsinterval 795 – 2.270).
 • Het beleid van huisartsen is om patiënten met (milde) klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

plaatje niet beschikbaar

2. Actueel nieuws respiratoire surveillance door zo'n 40 Nivel Peilstations

De Nivel Peilstations rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af. Het RIVM onderzoekt deze op: influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en sinds februari 2020 SARS-CoV-2-virus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Alle monsters vanaf week 1 in 2021 zijn (alsnog) getest op aanwezigheid van andere coronavirussen (229E, OC43 en NL63) en parainfluenzavirus (type 1, 2 en 3).

Wat valt op in week 17:

 • De Peilstations rapporteren 6 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is lager dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar en onder de epidemische grens, die voor 2020-2021 is vastgesteld 58 per 100.000 inwoners.
 • Er werden 2 monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten (IAZ) en 2 monsters bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 4 monsters werden geen influenzavirus, RSV, rhinovirus, enterovirus, parainfluenzavirus, SARS-CoV-2 of andere coronavirussen gevonden.

Let op! De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts.

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar

Actuele weekcijfers alle aandoeningen – Nivel Surveillance BulletinsCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletin

Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

Meest recente rapportages

Rapportages voorgaande drie weken

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen
bij de onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl.

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Surveillance: methode vaststellen weekcijfers Nivel Surveillance BulletinsMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations

Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 350 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
 • De Nivel Peilstations, zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) en nemen ze elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie.

Hendriksen, J., Hooiveld, M. Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-05-2021; geraadpleegd op 06-05-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance