Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Griep, het RS-virus en COVID-19 zijn enkele gezondheidsproblemen waarover we wekelijks publiceren, zodra dit door de huisarts wordt geregistreerd. We rapporteren namelijk over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van de heersende gezondheidsproblemen.

Elke woensdagmiddag actualisering cijfers aandoeningen

Op deze pagina vindt u verder:

 1. de meest opvallende weekcijfers over aandoeningen, in de wekelijkse samenvatting
 2. al onze weekcijfers, landelijk en regionaal, in de actuele Nivel Surveillance Bulletins
 3. informatie over de onderzoeksmethode Surveillance en de rol daarin van de Peilstations

Radar eenSAMENVATTING SURVEILLANCE WEEK 37 (12 - 18 september 2022)

 

1. Actueel nieuws respiratoire surveillance Nivel Peilstations

Zo’n 40 huisartsenpraktijken, de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Ongeveer 140 Peilstation huisartsenpraktijken nemen bij een aantal patiënten met IAZ of met een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel acute luchtweginfectie) een monster af. Het RIVM onderzoekt deze niet alleen op influenzavirus, maar ook op respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus, SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken), andere humane coronavirussen (hCoV type 229E, OC43, HKU1 en NL63), para-influenzavirus (type 1, 2, 3 en 4) en humaan meta-pneumovirus (hMPV).

Wat valt op in week 37:

 • De Peilstations rapporteerden 11 patiënten met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat past bij de tijd van het jaar.
 • Er werden 8 monsters afgenomen bij patiënten met IAZ en er werden 23 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).
 • In deze 31 monsters werd eenmaal (3%) SARS-CoV-2, eenmaal (3%) RS-virus, negenmaal (29%) rhinovirus, driemaal (10%) humaan seizoens-coronavirus, tweemaal (6%) parainfluenzavirus en eenmaal (3%) humaan metapneumovirus. Er werd geen influenzavirus gevonden.

plaatje niet beschikbaar

plaatje niet beschikbaar


Let op! De aantallen mensen met SARS-CoV-2 (COVID-19) in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en.
Veel mensen met griepachtige klachten doen een corona zelftest of laten zich testen op SARS-CoV-2 bij de GGD. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. 


2. Actueel nieuws op basis van registraties van zo'n 390 huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo’n 390 huisartsenpraktijken uit heel Nederland leveren wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen die zij registreren in de dossiers van hun patiënten.

2.1 Scabiës

Huisartsen zien sinds oktober 2021 meer patiënten met scabiës (schurft) dan gebruikelijk, met name in de leeftijdsgroep 15 t/m 24 jaar.

Wat valt op in week 37:

 • Het aantal patiënten met scabiës is licht gedaald in alle leeftijdsgroepen ten opzichte van de week ervoor.
plaatje niet beschikbaar

Radar tweeCompleet overzicht weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Wekelijks publiceren we een Nivel Surveillance Bulletin met de actuele rapportages van een groot aantal cijfers over aandoeningen op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Bij elk Surveillance Bulletin horen twee extra uitingen:

 • de samenvatting, die tevens hierboven is opgenomen
 • een bijlage met regionale cijfers voor een selectie van aandoeningen

Nivel Surveillance Bulletins:
rapportages wekelijkse cijfers aandoeningen in de huisartsenpraktijk

 

Meest recente rapportages

Rapportages voorgaande drie weken

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij de onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin, het wekelijkse actuele overzicht met cijfers over aandoeningen.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Radar drieMethode Surveillance, inclusief gegevens van de Nivel Peilstations

Voor het samenstellen van onze weekcijfers aandoeningen maken we gebruik van de Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. In het kort:

 • Met onze doorlopende Surveillance baseren we ons op de (geanonimiseerde) gegevens over verleende zorg die zo'n 390 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers.
 • De Nivel Peilstations, zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen. Dit zijn gegevens die niet verkregen kunnen worden uit de routinematig verzamelde data. De Peilstations spelen een zeer belangrijke rol in de respiratoire surveillance, of te wel de griepsurveillance. Daarvoor rapporteren ze het aantal patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ). Ongeveer 140 Peilstation praktijken nemen elke week monsters af bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie. Meer informatie over griep is te vinden onder Uitgelicht: griep en de pagina Griep centraal.

20 veelvoorkomende klachten in de huisartsenpraktijk (voor en) tijdens de coronapandemie
Ga naar de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID), en aldaar naar de resultaten van de kort-cyclische monitor. Hier vindt u onze kwartaalrapportages van het vóórkomen van 20 veelvoorkomende symptomen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn deze symptomen aspecifiek of onverklaard van aard en hebben zij een sterke psychosomatische component, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid etc. Veel van die klachten passen ook goed bij het profiel van langdurige COVID-klachten.

Meer wetenMeer weten?

Wilt u meer weten over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Hooiveld, M., Kager, C., Baliatsas, C., Korevaar, J.C.. Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-09-2022; geraadpleegd op 27-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance