Griepepidemie ten einde
Nieuws
20-03-2024

Griepepidemie ten einde

De griepepidemie, die in de week van 15 januari 2024 begon, is ten einde. In Nederland gaan weliswaar nog steeds allerlei virussen rond die luchtwegklachten kunnen geven, maar het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging ligt op het basisniveau en nam vorige week verder af. In monsters van mensen met griepachtige klachten wordt nog wel griepvirus gevonden. De griepepidemie duurde in totaal 9 weken.

Afgelopen week (11-17 maart) gingen 30 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts, terwijl dit er de week ervoor 44 op de 100.000 waren; beide aantallen liggen op het basisniveau van maximaal 58 per 100.000 inwoners. Bij een deel van deze mensen namen huisartsen monsters van keel en neus af. In het laboratorium is gekeken welke virussen er in de monsters zitten. In 4 van de 13 (31%) monsters die in de afgelopen week zijn onderzocht werd griepvirus gevonden. Ook in andere bronnen is te zien dat het aantal mensen met een griepvirusinfectie afneemt.

Nivel-griepcijfers 20-03-2024

Nog steeds andere luchtwegvirussen

Hoewel we niet meer spreken van een griepepidemie, is het griepvirus niet helemaal weg. Nog steeds zijn er mensen met griepvirus in Nederland, maar wel veel minder dan tijdens de piek van de jaarlijkse griepepidemie. En er zijn ook andere virussen die zorgen voor hoesten, niezen en andere luchtwegklachten. De belangrijkste virussen die nu rondgaan zijn rhinovirus, humaan metapneumovirus, en seizoenscoronavirussen.

Over de griepepidemie

In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar het aantal mensen met griepachtige klachten bij de huisartsen van de Nivel Peilstations boven het vastgestelde basisniveau ligt. Het basisniveau voor seizoen 2023-2024 is vastgesteld op 56 op de 100.000 mensen. Daarnaast wordt bekeken of er veel griepvirus wordt gevonden in monsters afkomstig van de Nivel Peilstations en ook andere surveillancebronnen, zoals Infectieradar en laboratoria (RIVM). Alles over griep en griepepidemie vindt u op de Nivel-website bij Griep centraal: griepcijfers, griepepidemie, griepvaccinatie en meer.

Over Nivel Surveillance

Het Nivel monitort doorlopend het voorkomen van (infectie)ziekten in Nederland en heeft hierin een landelijke signaleringsfunctie voor VWS en het RIVM. Elke woensdagmiddag rapporteren wij de actuele cijfers ziekten per week op onze website. Het verklaren van de gesignaleerde cijfers vergt nader onderzoek, dit bieden wij niet aan op wekelijkse basis.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.