Nieuws
15-10-2007

Groepsgewijs naar de dokter

Patiënten die niet meer alleen, maar met een groepje van vijftien tegelijk naar de dokter gaan… Heeft zo’n gezamenlijk medisch consult meerwaarde? Het NIVEL en CBO zoeken het uit.In een gezamenlijk medisch consult ziet de huisarts of medisch specialist tien tot vijftien patiënten tegelijkertijd. Het lijkt vooral geschikt voor patiënten met dezelfde aandoening. De arts bespreekt met deze patiënten één voor één het ziekteverloop en beantwoordt vragen. De andere patiënten kunnen hiervan leren en zonodig tips geven of vragen stellen. Op dit moment hebben 21 teams van medisch specialisten deze nieuwe zorgvorm al in hun eigen praktijk doorgevoerd. Zijzelf en hun patiënten zijn hierover overwegend positief. Om het concept van gezamenlijke medische consulten grootschalig te kunnen implementeren, is een wetenschappelijke evaluatie met patiënten en zorgverleners een vereiste. Deze evaluatie zal door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO worden uitgevoerd binnen het project ‘Samen naar de dokter’. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars subsidieert het project.

In de Verenigde Staten wordt al langer gewerkt met gezamenlijke medische consulten. Het lijkt aannemelijk dat de aanwezigheid van andere patiënten minder mondige patiënten kan helpen hun verhaal te doen, of dat zij relevante informatie kunnen oppikken uit het verhaal van anderen. In een gezamenlijk consult is er meer tijd voor toelichting, voor informatie over de effecten van de ziekte, over de invloed van het eigen gedrag en het maatschappelijk functioneren met een ziekte. De interactie met andere patiënten leidt wellicht tot het ‘makkelijker’ omgaan met de beperkingen door de ziekte en zo tot een vermindering van de ziektelast.

Bij de implementatie van het gezamenlijk medisch consult staan de volgende doelen centraal:
- verbeteren van de voorlichting en tevredenheid van patiënten;
- bevorderen van het werkplezier van de zorgverleners;
- verhogen van de productiviteit van het spreekuur.
Tegelijkertijd doet het NIVEL een wetenschappelijke evaluatie om inzicht te krijgen in de meerwaarde van het gezamenlijk medisch consult ten opzichte van individuele consulten. Er wordt onder meer gekeken naar: emotionele belasting van patiënten, tevredenheid, in hoeverre patiënten geïnformeerd zijn, naar therapietrouw en medische consumptie.

Huisartsen en medisch specialisten kunnen zich nu voor het project ‘Samen naar de dokter’ aanmelden. Het project begint in februari 2008 en loopt door tot juni 2009.

Subsidiënt

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.