Publicatie

Publicatie datum

'Gezamenlijk Medisch Consult': samen naar de dokter. Ervaringen van patiënten en zorgverleners.

Zantinge, E.M., Seesing, F.M., Tol, F.E., Raats, C.J.I., Spreeuwenberg, P.M.M., Dulmen, A.M. van. 'Gezamenlijk Medisch Consult': samen naar de dokter. Ervaringen van patiënten en zorgverleners. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2009, 153(A 828)
Download de PDF
Doel: Onderzoeken welke patiënten deelnemen aan een Gezamenlijk Medische Consult (GMC), of GMC’s voldoen aan de behoeften van patiënten, of patiënten na een GMC beter geïnformeerd zijn, hoe zij het contact met medepatiënten ervaren en hoe zorgverleners het GMC ervaren. Opzet: Beschrijvend. Methode: Aan het onderzoek namen 14 multidisciplinaire behandelteams deel. Deze teams werden getraind door het CBO in het uitvoeren van groepconsulten. De ervaringen van patiënten die aan een GMC deelnamen werden vergeleken met de ervaringen van patiënten die een individueel consult bij dezelfde arts hadden. Voor en na afloop van de GMC’s (n = 83) en individuele consulten (n = 158) vulden de patiënten een vragenlijst in. Resultaten: Patiënten die deelnamen aan een GMC verschilden niet significant van de reguliere patiëntenpopulatie in demografische kenmerken, ervaren gezondheid en zorggebruik. Patiënten namen vooral deel aan een GMC om ervaringen te kunnen delen met medepatiënten, te leren van anderen en extra informatie te krijgen. Zowel patiënten als zorgverleners (n = 53) gaven aan dat patiënten in een GMC meer informatie ontvingen. Patiënten waardeerden het contact met medepatiënten. Voor zorgverleners bood het GMC afwisseling en leermogelijkheden. Conclusie: Voor patiënten en zorgverleners kan het aanbieden van groepsconsulten kan meerwaarde hebben boven individuele consulten. Vervolgonderzoek is nodig om het werkingsmechanisme van groepsconsulten in kaart te brengen en om langetermijneffecten van groepsconsulten voor patiënten en zorgverleners in beeld te brengen. (aut. ref.)