Nivel: Jaarcijfers huisartsenspoedposten 2023: ouderen maken steeds minder vaak gebruik van de huisartsenspoedpost
Nieuws
02-04-2024

Jaarcijfers huisartsenspoedposten 2023: ouderen maken steeds minder vaak gebruik van de huisartsenspoedpost

In 2023 maakte 15,6% van de Nederlanders ten minste één keer gebruik van de huisartsenspoedpost, dat is net iets lager dan vorig jaar. Dit is een van de bevindingen uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenspoedposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Na de COVID-19-pandemie nam het zorggebruik op de huisartsenspoedposten in 2021 en 2022 weer sterk toe. Met name baby’s, jonge kinderen (0-4 jaar) en jongeren (<18 jaar) hadden weer meer contact met de huisartsenspoedpost, terwijl het zorggebruik onder ouderen gelijk bleef en later zelf iets afnam. In 2023 zien we dat deze dalende trend bij ouderen aanhoudt. Tegelijkertijd nam in 2023 ook het zorggebruik van baby’s en jonge kinderen af. Hierdoor is het totale zorggebruik op de huisartsenspoedposten lager dan voorgaande jaren.

Aantal contacten met de huisartsenspoedpost per 1000 inwoners binnen de betreffende leeftijdsgroep

Aantal contacten met de huisartsenspoedpost

Dalende trend in zorggebruik onder ouderen

Al enkele jaren zien we een dalende trend in het zorggebruik op de huisartsenspoedpost door ouderen van 85 jaar en ouder. Ook in 2023 zijn er weer minder contacten, hoewel het aantal ouderen dat contact had stabiel bleef. Dit betekent deze ouderen minder keer contact hebben met de huisartsenspoedpost dan vorige jaren. Dit staat in contrast met de berichtgeving over de spoedeisende hulp, waar het aantal (niet-urgente) contacten met ouderen juist steeds verder toeneemt. Om de samenhang tussen enerzijds het toenemende zorggebruik op de SEH en anderzijds de afname op de huisartsenspoedpost te duiden is meer onderzoek noodzakelijk.

Minder jonge kinderen met koorts

In 2023 daalde ook het aantal contacten met de huisartsenspoedpost voor baby’s en jonge kinderen. Er waren zowel minder contacten met de triagist voor advies (triageconsult) als minder consulten met de dienstdoende huisarts. Dit zien we terug in de afname van het aantal contacten vanwege koorts. Dit is met 4,4% van alle contacten ook in 2023 nog altijd de nummer-1-reden voor contact met de huisartsenspoedpost, maar wel is dit aandeel contacten lager dan in 2022 (5,8%).

Bekijk alle jaarcijfers en trendcijfers over zorg op de huisartsenspoedpost
Dit zijn enkele van de bevindingen die de cijfers in het jaarrapport ‘Zorg op de huisartsenspoedpost: jaarcijfers 2023 en trendcijfers 2019-2023’ ondersteunen. In het rapport leest u meer over de geboden zorg. We bespreken onder andere:

  • de resultaten van de zorgverlening
  • de triage
  • de klachten waarmee mensen naar de huisartsenspoedpost komen
  • de medicatie die wordt voorgeschreven

Over het onderzoek

De cijfers over de geboden zorg op de huisartsenspoedposten in 2023 zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 26 huisartsenspoedpostorganisaties die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee beschikken we over informatie aangaande het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van ongeveer 10,4 miljoen inwoners, die het Nivel sinds 2012 jaarlijks verzamelt en analyseert.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.