Publicatie

Publicatie datum

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022.

Ramerman, L., Hek, K., Beusekom, S. van, Elffers, B., Baarda, E., Winckers, M., Verheij, R., Hasselaar, J. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download de PDF
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden gegevens verzameld die zorgverleners routinematig vastleggen. Dit rapport betreft de zorg op huisartsenposten in 2022, met trendcijfers (indien beschikbaar) over de periode 2018-2022.