Meeste EU-landen vinden het belangrijk om de toegang tot financiële producten voor mensen die in het verleden kanker hadden te verbeteren
Nieuws
14-06-2022

Meeste EU-landen vinden het belangrijk om de toegang tot financiële producten voor mensen die in het verleden kanker hadden te verbeteren

Mensen die in het verleden kanker hebben gehad, kunnen tegen problemen aanlopen wanneer zij gebruik willen maken van financiële producten. Zelfs jaren nadat zij genezen zijn, blijkt het soms onmogelijk om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering die nodig kan zijn voor het afsluiten van een hypotheek. Veel EU-landen en stakeholders zijn dan ook een voorstander van het nader verkennen van beleidsacties op Europees niveau, om de toegang tot financiële producten voor mensen die kanker hebben gehad te verbeteren. Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het EUHealthSupport Consortium, onder leiding van het Nivel, uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger bij het aanvragen van een financieel product. De meeste EU-landen moedigen het aan dat problemen op dit vlak op Europees niveau wordt aangepakt. Zij onderstrepen het belang van meer bewustwording met betrekking tot deze problemen. Ook zijn de EU-landen voorstander van de uitwisseling van kennis en ervaringen en vinden ze het belangrijk dat er op Europees niveau een instantie wordt opgezet om landen in actuele (wetenschappelijke) kennis te voorzien rond gelijke behandeling bij het aanvragen van financiële producten. Een aantal landen zou ook het ontwikkelen van een Code of Conduct, of gelijksoortig beleid, op Europees niveau steunen.

Ook verschillende stakeholders ondersteunen Europese maatregelen

Dat er EU-breed actie moet worden ondernomen om financiële producten toegankelijker te maken voor mensen die in het verleden kanker hadden, wordt ook breed onderschreven door stakeholders. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van mensen met kanker, zorgprofessionals en wetenschappers. Stakeholders vanuit de verzekerings- en financiële sectoren zijn  wat terughoudender, vanwege de complexiteit van grootschalige maatregelen. Zij geven aan dat er eerst verdiepende analyses en evaluaties van huidige maatregelen op nationaal niveau gedaan moeten worden.

Diversiteit aan nationale maatregelen bestuderen

Er is een enorme diversiteit aan reguleringen binnen de EU. Zo is er in België, Frankrijk, Nederland en sinds kort ook in Portugal en Italië wetgeving die financiële producten toegankelijker moet maken voor mensen die kanker hebben gehad. De Luxemburgse overheid geen wetgeving erover aangenomen, maar wel een akkoord gesloten met verzekeringsmaatschappijen. Sommige landen hanteren zelfregulerende maatregelen binnen de verzekerings- en financiële sector, andere hebben een meer algemene antidiscriminatiewetgeving.
Een volgende stap om tot een EU-brede actie te komen is het evalueren van de huidige verschillende reguleringen en de impact daarvan. Uitwisseling van elkaars ervaringen met deze reguleringen kan een mooie basis zijn voor de implementatie van meer maatregelen om mensen die kanker hebben (gehad) betere toegang te geven tot financiële hulpmiddelen, op nationaal en Europees niveau.

Over het onderzoek

Het Nivel voerde deze verkennende studie uit in samenwerking met het RIVM, binnen het EUHealthSupport Consortium. Het project vormt een wetenschappelijke ondersteuning van het ‘Europe’s Beating Cancer Plan’ van de Europese Commissie, dat geleid wordt door de Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE). Om de huidige maatregelen en standpunten van verschillende landen en stakeholders in de EU te begrijpen verkenden we de (wetenschappelijke en grijze) literatuur en gingen we in gesprek met meerdere experts, vertegenwoordigers van EU-landen en stakeholders uit diverse sectoren.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.