Nivel: Nieuwe Register Dementiezorg en Ondersteuning biedt beter zicht op zorg en ondersteuning bij mensen met dementie
Nieuws
30-03-2020

Nieuw register biedt meer inzicht in dementiezorg door koppelen van gegevens (factsheet 1 Register Dementiezorg en Ondersteuning)

Het nieuwe ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’, ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met onder ander Alzheimer Nederland, geeft meer inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten door bestaande gegevens uit verschillende databronnen te combineren. Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan.

Krijgen mensen met dementie de juiste zorg? Hoe kunnen we de zorg die zij ontvangen verbeteren? Hoe kunnen we zorgen voor ‘juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek’? Op deze en andere vragen kan het register inzicht bieden.

Zes factsheets op basis van gegevens over 2017

Het Register is tot stand gekomen binnen het programma Dementiezorg voor Elkaar en in nauwe samenwerking met partijen als VWS en Alzheimer Nederland. Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden en iets meer dan 56.000 inwonende partners.

Reeks van zes facstheets o.b.v. gegevens uit 2017

 • Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
 • Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
 • Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
 • Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
 • Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
 • Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

De eerste factsheet presenteren we hierbij.

Achtergrondkenmerken mensen met dementie en hun partners (factsheet 1)

De eerste factsheet laat het volgende zien:

 • Van de mensen met dementie woont 38% samen met een partner, 24% woont alleen en 38% woont in een zorginstelling.
 • De gemiddelde leeftijd van mensen met dementie is 81 jaar.
 • Ruim 7% betreft ‘jonge’ mensen met dementie (tussen de 40 en 65 jaar).
 • Van de mensen met dementie die in 2017 overleden, overleed het merendeel (81%) in een zorginstelling.
 • Van de mensen met dementie had 9% een inkomen onder de armoedegrens. Onder 65-plussers uit de algehele bevolking leefde 2,3% onder de armoedegrens.
 • Er zijn aanzienlijke regionale verschillen. Zo wonen in de zorgkantoorregio Arnhem relatief de meeste mensen met dementie in een zorginstelling (46%), terwijl dat in Zuidoost-Brabant maar 25% was.

Combineren van bestaande gegevens in een beveiligde omgeving

Het Register bevat bestaande gegevens, dit zijn gegevens die tijdens het zorgproces zijn vastgelegd door huisartsen en ziekenhuizen of door andere instanties, zoals het Centraal Administratie Kantoor. Het Register combineert deze gegevens om tot nieuwe inzichten te komen. Door bestaande gegevens te gebruiken wordt een toename van administratieve lasten bij de zorgaanbieders van wie de gegevens komen, vermeden. De gegevens over 2017 zijn bij elkaar gebracht in een beveiligde omgeving bij het CBS die aan de geldende privacywetgeving voldoet.

Ontwikkeling Register komende jaren

Het Nivel heeft het Register opgezet als onderdeel van het praktijk-verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, onderdeel van het Deltaplan Dementie. Het Register wordt de komende jaren uitgebreid en aangevuld met nieuwe gegevens uit volgende jaren. Er wordt periodiek informatie gepubliceerd over de zorg en ondersteuning die mensen met dementie ontvangen. Wanneer informatie over vervolgjaren beschikbaar is, worden ook trends in het gebruik van zorg en ondersteuning inzichtelijk gemaakt.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.