Nivel en UMCG starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie Nivel en UMCG starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie
Nieuws
22-07-2020

Nivel en UMCG starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie

Het Nivel gaat samen met het UMCG, de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderzoeken. De kennis die we hiermee verkrijgen heeft tot doel de impact van de coronapandemie beter te begrijpen en de huisartsenzorg wellicht beter te organiseren. ZonMw heeft een subsidie van € 500.000,- voor dit onderzoek beschikbaar gesteld.

Sinds de start van de coronapandemie is er heel veel gebeurd in de gezondheidszorg, ook in de huisartsenzorg. In de organisatie van de huisartsenzorg zijn veel noodzakelijke veranderingen aangebracht. Het aantal mensen dat gebruikmaakt van de zorg van hun huisarts of de huisartsenpost is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl in andere regio’s huisartsen juist te maken kregen met grote aantallen patiënten met COVID-19-klachten. 

Doelen van het onderzoek
Het doel is om te leren van manier waarop de uitdagingen in de huisartsenzorg werden aangepakt en opgelost. Door de organisatie en het zorggebruik tijdens de coronapandemie te analyseren, kunnen we leren voor de organisatie van de huisartsenzorg tijdens en na de coronapandemie. Hiertoe gaan we ook na hoe patiënten de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie hebben ervaren en of de huisartsenzorg voldoende toegankelijk was.

Methoden van onderzoek
We maken gebruik van zorggegevens vanuit de huisartsenpraktijken en huisartsenposten en gaan via interviews en vragenlijsten de ervaringen van zowel zorgprofessionals als patiënten in kaart brengen. Ook gaan we na of patiënten gebruikgemaakt hebben van Thuisarts.nl, een website om informatie te vinden over ziekte en gezondheid. Het onderzoek richt zich specifiek op (kwetsbare) patiëntengroepen, waaronder kinderen en ouderen. Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar.