Nivel-mondzorg-ouderen
Nieuws
06-09-2021

Nivel onderzoekt hoe mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen een structurele plek kan krijgen in zorgprogramma’s

Mondgezondheid hangt bij ieder individu samen met de algemene gezondheid en het algemene welbevinden. Bij kwetsbare thuiswonende ouderen is er een verhoogd risico op mondproblemen en andere aandoeningen en bovendien op sociaal isolement. Daarom is goede mondzorg bij deze groep extra belangrijk. Op verzoek van Zorginstituut Nederland onderzoekt het Nivel hoe de mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen kan worden verbeterd. Daartoe zetten we – onder andere – een vragenlijstonderzoek uit.

Wisselwerking mondgezondheid, algemene gezondheid en sociaal welbevinden

Een goede mondgezondheid is van belang voor een goede algemene gezondheid en vice versa: mondaandoeningen zijn geassocieerd met aandoeningen als diabetes mellitus, longontsteking en reumatoïde artritis. Bovendien kunnen pijn in de mond, ondervoeding, kauwklachten en een slechte adem een negatieve invloed hebben op reeds aanwezige aandoeningen en op sociaal welbevinden. Andersom kunnen mondproblemen worden veroorzaakt of verergerd door andere aandoeningen, medicatiegebruik en gebrek aan sociale contacten.

Rol zorgprofessionals in verbeteren mondzorg thuiswonende ouderen

Betrokken zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen. Met ons onderzoek willen wij daarom handvatten te bieden voor het integreren van mondzorg in het algemene zorgprogramma voor deze doelgroep. Om mondzorg een vaste, duidelijke plek in de zorgprogramma’s geven moeten we inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van de betreffende zorgprofessionals. Hiervoor vragen we uw medewerking!

Werkt u met kwetsbare thuiswonende ouderen en/of in de mondzorg? Vul dan onze vragenlijst in!

We zijn benieuwd naar ervaringen en meningen van alle disciplines die betrokken zijn bij zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen en/of mondzorg. Behoort u hiertoe en wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mondzorg? Vul dan onze online vragenlijst in!

Online vragenlijst mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen

Het invullen duurt 10 tot 15 minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met stakeholders en een vragenlijstonderzoek onder betrokken zorgprofessionals. Met de resultaten bieden we handvatten voor het integreren van mondzorg in integrale zorgprogramma’s voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Hiermee beogen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mondgezondheid en het algemene welzijn van kwetsbare thuiswonende ouderen. Dit onderzoek doen we in opdracht van Zorginstituut Nederland.