Nivel: Ook in 2019 kiest de huisarts vaak een voor een geneesmiddel uit een formularium
Nieuws
28-10-2020

Ook in 2019 kiest de huisarts vaak voor een geneesmiddel uit een formularium

Huisartsen schreven in 2019, evenals het jaar ervoor, vaak een geneesmiddel voor uit een formularium, zo blijkt uit de tweede meting Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) door het Nivel. Voorschrijven volgens formularium draagt in potentie bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg én aan kostenbeheersing in de zorg. Sinds 2018 monitort het Nivel dan ook, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium.

Het Nivel toetst hiertoe het gebruik van twee landelijke formularia, het NHG-formularium en het Health Base Formularium. We werken aan de uitbreiding hiervan met regionale formularia.

Meetresultaten 2018-2019: huisartsen schreven vaak voor volgens landelijk formularium
Huisartsen die gebruikmaakten van het NHG-formularium schreven in 86,1% van de gevallen een geneesmiddel voor uit dit formularium. In 2018 was dit percentage nagenoeg even hoog (85,4%). Huisartsen die gebruikmaakten van het Health Base-formularium schreven in 2019 bijna even vaak een geneesmiddel voor uit dit formularium als in 2018 (respectievelijk 95,4% en 95,6%).

Scores formulariumgericht voorschrijven 2018-2019

Meetmethode 2018-2019: toetsing met één indicator en op basis van twee landelijke formularia
De huidige meetmethode laat zien dat huisartsen de afgelopen twee jaar weliswaar hoog scoorden, maar ook dat de huidige methode zijn beperkingen heeft: deze laat weinig ruimte voor verbetering, toont beperkt variatie tussen praktijken en is weinig specifiek. De huidige indicator biedt de huisarts daarmee slechts in beperkte mate handvatten voor het verbeteren van het eigen voorschrijven. Daarom wordt de meetmethode vanaf 2020 stapsgewijs aangepast.

Vanaf 2020: gecombineerd toetsen met inzet van regionale formularia én toevoeging nieuwe indicatoren
In 2020 zijn we begonnen met het gecombineerd toetsen, met gebruikmaking van regionale formularia naast het NHG-formularium, om beter aan te sluiten op de manier waarop formularia worden gebruikt. Vanaf 2021 zal ook de diagnose bij de berekening worden betrokken en wordt er specifiek gekeken naar voorschrijvingen van longmedicatie (bij astma en COPD). De meetmethode sluit daarmee beter aan op de doelstellingen van de verschillende formularia.

Over het onderzoeksproject
De zorgverzekeraars willen doelmatig voorschrijven van medicatie door de huisarts stimuleren door middel van een prestatiebeloning. Sinds 2018 monitort het Nivel de mate van formulariumgericht voorschrijven in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisarts Vereniging (LHV).
Tot en met 2019 zijn de metingen van het Nivel gebaseerd op de mate waarin huisartsenpraktijken voorschrijven volgens het landelijke formularium NHG of het landelijke formularium Health Base. Voor deze meest recente jaarmeting over 2019 hebben we hiertoe de FGV-scores van in totaal 4125 praktijken ontvangen. Deze praktijken – 10% meer dan in 2018 – komen in aanmerking voor een prestatiebeloning van hun preferente zorgverzekeraar.

Vanaf 2020 zullen we ook regionale formularia bij onze metingen betrekken, gevolgd door nieuwe indicatoren vanaf 2021.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.