Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
Nieuws
06-07-2020

Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd

Tijdens de coronapandemie werken de huisartsenpraktijken in specifieke en acute situaties veel samen met wijkverpleging en thuiszorg. Daarnaast is er intensief contact met instanties als wijk- of buurtteams, organisaties voor begeleid wonen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarbij praktijken werd gevraagd naar hun ervaringen met de integrale aanpak Krachtige basiszorg.

Sinds 2019 implementeert een aantal gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in achterstandswijken van de grote steden Krachtige basiszorg: een vernieuwende, integrale aanpak, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.

Samenwerking verloopt goed door opgebouwde relaties
Praktijken hebben tijdens de coronapandemie veel profijt van de band die zij in het kader van Krachtige basiszorg hebben opgebouwd met verschillende organisaties in de wijk. Dit heeft geleid tot ‘korte lijnen’ in de samenwerking. Doordat de professionals uit het medische en sociale domein elkaar van gezicht kennen, is het – ook in coronatijd – gemakkelijker om elkaar te bellen met vragen of zorgen over cliënten.

Begeleiding kwetsbare patiënten gaat redelijk tot goed doordat zij in beeld zijn
Volgens de praktijken leidt de coronapandemie juist bij de meest kwetsbare patiëntengroepen tot veel vragen en problemen. De praktijken ervaren veel voordeel van alle inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben verricht – ook vanuit  Krachtige basiszorg – om deze groep goed in beeld te krijgen: ze weten nu namelijk wie ze moeten bellen. Wel maken zij zich ook zorgen over een deel van deze groep, namelijk degenen met wie het niet lukt contact te krijgen.

Het onderzoek
Begin 2019 is een tweejarige pilot gestart, waarin gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in achterstandswijken van grote steden Krachtige basiszorg implementeren. De resultaten van de pilot worden begin 2021 verwacht. In mei 2020 vroegen we deelnemers naar hun ervaringen met Krachtige basiszorg in de coronatijd. Met name ging het hierbij over de ingezette werkwijze ter verbetering van de samenwerking in de wijk en ter verbetering van de zorg voor patiënten met complexe problematiek. Coördinatoren van alle (tien) deelnemende praktijken vulden de vragenlijst in.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.