Afgesloten
2020

Evaluatie programma 'Krachtige basiszorg’ in Overvecht: samenwerking zorg- en welzijnsprofessionals, 2017-2020

Duur: jan 2017 - mrt 2020

Achtergrond

In Overvecht wordt in de eerste lijn een geïntegreerde (zorg)aanpak gebruik voor kwetsbare burgers. Huisartsen ontwikkelden hiertoe het 'Vier-domeinen-model' (4D-model). Met dit model wordt gekeken naar het samenspel tussen problemen op vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk.

Doel

Doel van het eerste jaar is inzicht te krijgen in de zorgverlening en (professionele) samenwerking met het 4D-model, de belemmerende en bevorderende factoren hierin en deze informatie terug te koppelen aan de praktijk.

Onderzoeksvragen

  • Wat zijn de werkzame elementen en voorwaarden voor deze aanpak en wat kan verbeterd worden in de samenwerking?
  • In hoeverre accepteren cliënten de 4D-benadering en wat kan hierin verbeterd worden?
  • Wat zijn de kosten voor de implementatie
  • Wat is het effect op de verwijzingen?

Methoden

  • Interviews, focusgroepen en observaties met/van professionals
  • Focusgroepen en vragenlijsten bij cliënten
  • Video-observaties professional-cliëntcontact

Resultaten

Inzicht in de zorgverlening en (professionele) samenwerking met het 4D-model, de belemmerende en bevorderende factoren hierin en deze informatie terug te koppelen aan de praktijk.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Stichting Overvecht Gezond