Scores Formulariumgericht Voorschrijven 2021 online en aangereikt aan zorgverzekeraars in verband met prestatiebeloning
Nieuws
04-04-2022

Scores Formulariumgericht Voorschrijven 2021 online en aangereikt aan zorgverzekeraars in verband met prestatiebeloning

De nieuwe landelijke scores van Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) over het jaar 2021 staan online en zijn door het Nivel aangeleverd aan de zorgverzekeraars. Formularia zijn richtlijnen die beschrijven welk geneesmiddel er in welke situatie kunnen worden voorgeschreven. Het Nivel monitort – op verschillende manieren – de mate waarin eerste voorschriften van huisartsen conform formularium zijn.

Sinds 2018 monitort het Nivel de scores voor FGV van bijna 4500 huisartsenpraktijken in Nederland, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars zullen de scores ook dit jaar gebruiken om de prestatiebeloning Doelmatig Voorschrijven vast te stellen. Met de prestatiebeloning willen zij het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts stimuleren. Over de hoogte van de scores per huisarts, de prestatiebeloning en de afkapwaarden bij de prestatiebeloning verwijzen wij graag naar de zorgverzekeraar.

Ga direct naar de nieuwe landelijke scores voor formulariumgericht voorschrijvenGa direct naar de nieuwe landelijke scores voor formulariumgericht voorschrijven

Alle landelijke scores Formulariumgericht Voorschrijven van 2021 vindt u op de Nivel-website, bij Dossier Formulariumgericht Voorschrijven. Huisartsenpraktijken kunnen hier de eigen scores met het landelijk gemiddelde vergelijken om alvast een idee te krijgen hoe ze het hebben gedaan.

Meting met indicator FGV1 laat toename zien van praktijkscores formulariumgericht voorschrijven tussen 2018 en 2021

De mate van formulariumgericht voorschrijven door huisartsenpraktijken wordt vanaf 2018 getoetst met de indicator FGV1, die aangeeft hoeveel van de eerste voorschriften van een geneesmiddel (met behulp van ATC-codes) zijn voorgeschreven conform het formularium. De scores worden voor de twee landelijk gebruikte formularia – het NHG formularium en Health Base formularium - apart berekend, omdat het gebruikte formularium van invloed is op de hoogte van de score.

De scores op de indicator FGV1 laten zien dat huisartsen in 2021 nóg vaker een geneesmiddel uit het formularium voorschreven dan het toch al hoge aandeel in 2018. Bij praktijken die het NHG-formularium gebruiken, groeide dit van gemiddeld 85,4% in 2018 naar gemiddeld 88,8% in 2021. Bij gebruik van het Health Base formularium lagen deze percentages respectievelijk op 95,6% in 2018 en 96,0% in 2021. Percentueel spreken we dan weliswaar over een kleine groei – van 2,6% (NHG) van 0,3% (Health Base) – maar in absolute aantallen is dit een aanzienlijk verschil, gezien het feit dat jaarlijks per praktijk gemiddeld 3945 (NHG) en 4789 (Health Base) eerste voorschriften zijn gemeten.

Meting met nieuwe indicator FGV2-diagnose laat meer verbeterpotentieel zien

Sinds 2021 wordt naast de indicator FGV1 de nieuwe indicator FGV2-diagnose ingezet bij het meten van Formulariumgericht Voorschrijven. Deze indicator meet hoeveel van de eerste voorschriften van medicatie op basis van gestelde diagnoses (met behulp van ICPC-code) conform het formularium is voorgeschreven. Bij de meting met deze indicator lag het percentage huisartspraktijken dat voorschreef volgens formularium op zo’n 45% (NHG) en 60% (Health Base). Deze scores zijn dus lager dan de scores van indicator FGV1 (88,8% NHG en 96,0 Health Base). De verklaring hiervoor ligt deels in het verschil in inrichting van de huisartsinformatiesystemen en de registratie. Maar ook brengt de meting beter naar voren hoe huisartsen het formulariumgericht voorschrijven zouden kunnen verbeteren.

Meting Formulariumgericht Voorschrijven 2021: drie indicatoren ingezet

Bij het meten van het ‘voorschrijven van medicatie op basis van werkzame stof in het geneesmiddel’ (met gebruik van indicator FGV1) is de score onverminderd hoog (89% en 96%, afhankelijk van het door de praktijk gebruikte formularium). Bij het meten van het ‘voorschrijven van medicatie op basis van gestelde diagnoses’ (indicator FGV2) ligt het percentage op 45% en 65%. De metingen met indicator FGV2-diagnose bieden huisartsen meer inzicht in hoe ze doelmatig kunnen voorschrijven vergeleken met de eerste indicator FGV1. Ook de meting van het ‘voorschrijven van de juiste toedieningsvorm bij medicatie voor astma of COPD’ (indicator FGV3-long) biedt huisartsen meer inzicht in hun verbeterpotentieel.

Het onderzoek

Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium. In het project Formulariumgericht Voorschijven (FGV) zijn hiervoor meerdere indicatoren ontwikkeld waarop praktijkscores berekend worden. De verzamelde scores worden gecontroleerd en eens per jaar doorgestuurd naar de zorgverzekeraars ten behoeve van de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.