Nieuws
18-10-2016

Steeds minder mensen halen de griepprik

Opnieuw is het aantal mensen dat de griepprik heeft gehaald gedaald, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne van 2015 haalde een op de vijf Nederlanders de griepprik bij de huisarts. Van de mensen met een hoog risico op complicaties bij griep, door leeftijd of een medische aandoening, haalde de helft de griepprik. Dit is opnieuw lager dan het voorgaande jaar. De daling is het sterkst in de leeftijdsgroep 60-64 jaar. Ook in eerdere jaren was in deze groep een relatief sterke daling te zien.

De griepprik werd het minst gehaald door mensen van 60 tot 64 jaar zonder een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (24%) en het meest door mensen boven de 65 jaar met een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (71%).

Waarom de monitor griepvaccinatie?
In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG in opdracht van het ministerie van VWS. Jaarlijks worden mensen met bepaalde chronische ziekten en 60-plussers door hun huisarts uitgenodigd voor griepvaccinatie. Sinds 2005 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Met de jaarlijkse monitor wordt dit nauwgezet gevolgd .

Over dit onderzoek
De monitor griepvaccinatie 2015 is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt van bijna 800.000 patiënten uit 211 huisartspraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken zijn gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.