Nieuws
24-02-2011

Tandarts en mondhygiënist steeds vaker in één praktijk

Tandartsen en mondhygiënisten die in één praktijk werken, verwijzen vaker patiënten naar elkaar door. De mondhygiënist neemt de tandarts werk uit handen en kan vroeg problemen signaleren waardoor de tandarts er sneller bij kan zijn.Tandartsen en mondhygiënisten vormen samen het merendeel van de zogenoemde eerstelijns mondzorg in Nederland. Dat doen ze samen onder één dak of ieder in hun eigen praktijk. Het merendeel (74%) van de ruim 8.800 tandartsen heeft een eigen tandartspraktijk, maar er lijkt een lichte verschuiving op treden. Jongere tandartsen werken wat vaker op omzetbasis bij een praktijkhouder of tandheelkundig centrum en daarbinnen werken zij gemiddeld meer samen met mondhygiënisten.

Ouder en zelfstandig
Onder de ruim 2.400 mondhygiënisten in Nederland zien we eenzelfde ontwikkeling. De oudere mondhygiënisten – die voor het merendeel de tweejarige opleiding volgden – werken voor het grootste gedeelte in een eigen praktijk, terwijl de jongeren – die voor het merendeel de drie- of vierjarige opleiding hebben gevolgd – vaker in loondienst werken bij een tandartspraktijk. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat in 2010 is uitgevoerd met subsidie van het Capaciteitsorgaan.

Verwijzen
“Een volgend onderzoek moet uitwijzen of de trend tot meer vestiging onder één dak binnen de eerstelijns mondzorg doorzet”, stelt NIVEL-programmaleider Ronald Batenburg. “Uit de enquêtes blijkt dat mondhygiënisten die in loondienst zijn bij een tandarts, gemiddeld twee keer zoveel cliënten krijgen doorverwezen als mondhygiënisten met een eigen praktijk. Omgekeerd verwijzen mondhygiënisten in loondienst twee keer zo veel cliënten naar de tandartsen als hun collega’s met een eigen praktijk. Mondhygiënisten kunnen de tandarts een deel van het werk uit handen nemen en zij kunnen voor problemen makkelijker de tandarts inschakelen.”

Keuze
De toenemende gezamenlijke vestiging bevestigt wat al eerder bleek uit een NIVEL-onderzoek onder consumenten, verklaart Batenburg. “Nederlanders zien vaker de mondhygiënist als die bij een tandarts werkt en ze blijven dan ook bij hem of haar onder controle en behandeling. Beginnende mondhygiënisten kunnen hier rekening mee houden bij de keuze voor zelfstandige vestiging of voor werken in een tandartspraktijk.”

Enquête
Het NIVEL zette in samenwerking met het Capaciteitsorgaan – voor het eerst – landelijke enquêtes uit onder tandartsen en mondhygiënisten. Behalve basiscijfers over de omvang, werkzaamheid en in- en uitstroom bij beide beroepsgroepen, leverden de enquêtes ook nieuwe inzichten op over hun praktijk en werkkring.

Subsidiënt
- Capaciteitsorgaan

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.