Publicatie

Publicatie datum

Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van mondhygiënisten in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010.

Schepman, S.M., Kalf, R.R.J., Batenburg, R.S. Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van mondhygiënisten in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010. Utrecht: NIVEL, 2010.
Download de PDF