Publicatie

Publicatie datum

Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van mondhygiënisten in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010.

Schepman, S.M., Kalf, R.R.J., Batenburg, R.S. Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van mondhygiënisten in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010. Utrecht: NIVEL, 2010. 38 p.
Download de PDF
In deze publicatie staan de resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010. Het doel van dit project is het beschrijven van de actuele aanbodgegevens van de arbeidsmarkt voor mondhygiënisten in Nederland, en daarmee de zgn. aanbodparameters die voor het capaciteitsramingsmodel 2010 zullen worden gebruikt.