Nivel: Toename aantal basisartsen zonder vervolgopleiding
Nieuws
04-11-2022

Toename aantal basisartsen zonder vervolgopleiding

Basisartsen wachten steeds langer voordat zij zich voor een vervolgopleiding aanmelden. De gemiddelde duur tussen het behalen van het artsexamen en het starten met een vervolgopleiding is met 6 maanden toegenomen sinds 2019 en is nu gemiddeld 3,5 jaar. Het aantal basisartsen dat wacht op een plek bij een vervolgopleiding is hierdoor toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Duur tussen afstuderen en starten vervolgopleiding neemt verder toe

Basisartsen wachten langer met het solliciteren naar een opleidingsplaats vergeleken met eerdere peilingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij steeds meer de noodzaak voelen om eerst een promotie of praktijkervaring op te doen. Enerzijds, vanwege de ervaren concurrentie rondom bepaalde opleidingsplaatsen. Anderzijds geven basisartsen aan dat zij zeker willen zijn van hun keuze voordat zij op zoek gaan naar een opleidingsplaats. Door dit ‘uitstelgedrag’ is het aantal basisartsen in opleiding toegenomen.

Loopbaanvoorkeuren van basisartsen

Bijna alle basisartsen (97%) die al dan niet wachten op een opleidingsplaats zijn wel werkzaam in de gezondheidszorg. Uit de enquête blijkt ook dat basisartsen nu iets vaker een voorkeur hebben voor een specialisme in de eerste lijn of het sociale domein dan voorheen.

Een kleine groep basisartsen volgde wel een vervolgopleiding, maar is gestopt. Zij deden dit vooral vanwege de hoge werkdruk en werktijden tijdens de opleiding. Maar ook wordt het ‘vastzitten in een arbeidspatroon’ en niet kunnen wisselen van functie genoemd als redenen om te stoppen.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête die is uitgezet onder basisartsen. Van de aangeschreven basisartsen heeft 21% deelgenomen aan de enquête. Naast de enquête is er gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de resultaten van eerdere peilingen onder basisartsen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.