Nieuws
27-04-2009

Weinig wisselaars van zorgverzekering

Niet meer dan 5% van de verzekerden stapte afgelopen winter over van zorgverzekeraar. Jongeren wisselen nog steeds vooral vanwege de premie, 65-plussers wisselen bijna niet.De mobiliteit van verzekerden ligt voor het derde achtereenvolgende jaar onder de 5%. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Opvallend is dat mensen onder de veertig jaar het meest van zorgverzekeraar wisselen. Mensen boven de 65 jaar wisselen vrijwel niet van zorgverzekeraar, met als voornaamste reden dat zij al heel lang bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd zijn. Mensen boven de 65 jaar denken daarnaast vaker dat zij geen andere, betere of goedkopere verzekeraar te kunnen vinden en gaan ook minder vaak op zoek naar een andere, betere of goedkopere zorgverzekeraar.

Prijs en dekking
Het besluit van mensen onder de 65 jaar om te wisselen van zorgverzekeraar wordt vooral ingegeven door de hoogte van de premie voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering en de dekking van de aanvullende verzekering. De gedachte achter de zorgverzekeringswet was dat consumenten zouden kiezen op zowel prijs als kwaliteit. Als mensen vooral kiezen op basis van prijs worden verzekeraars niet geprikkeld de kwaliteit te verberen. Als mensen in de toekomst namelijk blijven wisselen vanwege de premie en de aanvullende verzekering zullen zorgverzekeraars vooral op de premie concurreren en niet op de kwaliteit van zorg die zij inkopen én hebben verzekeraars meer mogelijkheden om via de aanvullende verzekering op risico’s te selecteren.

Te veel moeite
Opmerkelijk is dat één op de drie mensen onder de veertig jaar het te veel moeite vindt om een andere zorgverzekeraar te zoeken. De meest genoemde reden om over te stappen is de hoogte van de premie. Maar een groot deel van de mensen die gezocht hebben naar een andere zorgverzekering geeft aan dat dit weinig oplevert. Voor veel mensen onder de veertig zijn de verschillen in premie kennelijk te klein. Terwijl dit de groep is die nog het meest wisselt.

Consumentenpanel
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Dit bestaat uit ruim 2600 mensen. De panelleden beantwoorden twee tot vier keer per jaar een vragenlijst over thema’s uit de gezondheidszorg.

Subsidiënt